Seminarky.cz > Studijní podklady > Zápisky z přednášek > > Zprostředkovatelé - management obchodního podniku

Zprostředkovatelé - management obchodního podniku


Kategorie: Management

Typ práce: Zápisky z přednášek

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce ve stručných heslech seznamuje s jednotlivými typy zprostředkovatelů a zprostředkovatelské činnosti. Zvláštní důraz je kladen na burzu.

Obsah

1.
Obchodní zástupce
2.
Obchodní zprostředkovatel (makléř)
3.
Komisionář
4.
Zasilatel (špeditér)
5.
Burzy
5.1
Druhy burz
5.1.1
Všeobecná
5.1.2
Specializované (komoditní)
6.
Aukce
7.
Veletrhy

Úryvek

“Obchodní zástupce
-samostatný obchodní subjekt (jednotlivec s vlastní firmou) jednající na cizí účet a cizím jménem
-pracuje jménem podniku, s nímž má smlouvu a na jeho účet (výnosy ztráty převádí na účet zastoupeného)
-vyhledává vhodné odběratele, předává vzorky, katalogy, ceníky, uzavírá smlouvy
-sleduje situaci na trhu, využívá v zahraničí často výhradního zastoupení (auta, lihoviny)

Obchodní zprostředkovatel (makléř)
-samostatný obchodní subjekt jednající na cizí účet a cizím jménem
-vysoké znalosti trhu a subjektů na něm
-připravuje obchodní transakce, tak aby vše skončilo kontraktem
-nepřichází do styku se zbožím a penězi obou partnerů
-sleduje vždy zájem obou partnerů

Komisionář
-prodává a nakupuje vlastním jménem na cizí účet
-vztah mezi kominentem a komisionářem řešen smlouvou
-velmi často používáno v zahraničním obchodu

Zasilatel (špeditér)
-je typický komisionář starající se o dopravu a související služby vlastním jménem na cizí účet
zajišťuje: přeprava zásilek, skladování a překládání zásilek, doklady k zásilkám
-velké špeditérské firmy toto nejen realizují, ale i samy zajišťují (vlastní dopravní prostředky)"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x483efe4bcfd90.zip (12 kB)
Nezabalený formát:
Zprostredkovatele.DOC (60 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse