Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > > Způsoby regulace lobbyingu

Způsoby regulace lobbyingu

Kategorie: Politologie

Typ práce: Seminárky/referáty

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce ve stručnosti popisuje různé přístupy k definici pojmu lobbying a seznamuje se způsoby regulace lobbyingu ve vybraných státech světa. Jedná se o přístup ve Spojených státech amerických, Německu, Polsku a dále o současný stav této problematiky v České republice.

Obsah

1.
Úvod
2.
Vymezení pojmu lobbying
3.
Způsoby regulace lobbyingu
3.1.
Regulace lobbyingu v zahraničí
3.2.
Regulace lobbyingu v České republice
4.
Závěr
5.
Seznam použité literatury

Úryvek

"1. VYMEZENÍ POJMU LOBBYING
Značné obtíže přináší už samotné vymezení či definice pojmu lobbying. Pojem lobbying nebo lobbování pochází z anglického slova lobby (původně vrátnice, předsíň, v přeneseném smyslu zájmová skupina) a znamená soustavné prosazování skupinových zájmů zejména v médiích, na veřejnosti, u orgánů státu a jeho představitelů. V širší podobě je lobbování součástí public affairs, tzv. managementu veřejných záležitostí.
Název se patrně odvozuje od prastarého zvyku, kdy se prosebníci (římští klienti) shromažďovali v předsíni vlivných osob, panovníků a později i poslanců a dalších vlivných osob. V historických společnostech se tedy jednalo o způsob, jak se poddaní a podřízení snažili ovlivnit rozhodování mocnějších ve svůj prospěch, případně ve prospěch své skupiny. V moderních demokratických státech, kde se státní moc chápe jako delegovaná občany ve volbách a zprostředkovaná volenými zástupci (např. poslanci), je styk poslanců s voliči nezbytný a žádoucí. Je ústavně zaručen jako petiční právo. Proto mají volení funkcionáři a poslanci své kanceláře a hodiny pro veřejnost. Na druhé straně může takové ovlivňování snadno přejít v korupci, tedy zneužívání svěřené pravomoci k soukromému či skupinovému prospěchu.
Obdobnou definici pojmu předkládá Termann, který lobbying chápe jako způsob, jak pomocí schopných a vlivných lidí ovlivnit osoby, které rozhodují o výsledku vyjednávacího procesu. Lobbying provozují specializované firmy, nejrůznější zájmové svazy a sdružení, stejně tak i jednotlivé osoby. Lobbisté nebývají pro veřejnost příliš viditelní, ale jejich vliv je pro řadu jednání často určující. Termann dále definuje lobbistu jako člověka, který se dokáže za krátkou dobu propracovat k lidem, kteří rozhodují. Jeho úkolem je v několika minutách výstižně a zajímavě sdělit své poselství, neboť mocní lidé nemají čas vše analyzovat. Proto musí být lobbista velmi přesvědčivý v krátkém čase. Jeho sdělení musí v cílovém subjektu zanechat silný dojem. Neoficiální finanční příjmy z lobbyingu se pak vážou především k výběrovým řízením na státní zakázky různého druhu a lobbying takto zaměřený má mnohdy blíže ke korupci. I z tohoto důvodu vzbuzuje lobbying v České republice negativní emoce zatímco v zahraničí jde často o uznávané povolání.
Další z řady definic považuje lobbying za čistě nátlakové jednání, jehož cílem je dosáhnout pro sebe žádoucích výsledků. Působení lobbistů se podle této definice orientuje na subjekty, které mají rozhodovací pravomoci a lobbistickými skupinami mohou být sociální skupiny různého typu. Mohou to být korporace, občanská sdružení, obchodní asociace, ale i další skupiny veřejnosti. Lobbying pak používá k prosazování vlastních zájmů různých forem nátlaku.
O objektivní definici pojmu lobbying se pokouší Gajdoš z Institutu pro politickou a ekonomickou kulturu. Vzhledem k mnoha nejasnostem a nejednoznačnostem požaduje, aby ideální definice pojmu lobbying postihovala:
1) vymezení lobbingu vůči korupci;
2) vymezení lobbingu vůči reprezentaci prostřednictvím volených zástupců;"

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

 1. SMS platba (ČR) 15 Kč

  Platba prostřednictvím brány mobilního operátora. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  V případě potíží s realizací platby se neváhejte obrátit na infolinku poskytovatele služby, společnost Advanced Telecom Services s.r.o., na čísle +420 776 999 199

  Nápověda pro zákazníky Telefónica O2:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Telefónica O2 a klikněte na POTVRDIT.
  2. Zobrazí se Vám informace, že SMS byla odeslána.
  3. Na mobilní telefon Vám bude doručena SMS zpráva s odkazem.
  4. Klikněte na odkaz v SMS zprávě, budete propojeni na platební bránu společnosti Telefónica O2. Zde potvrďte platbu.
  5. Na internetu se zobrazí výsledek proběhlé platby.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „O2 platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky Vodafone:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora Vodafone a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na Vodafone portál.
  3. Potvrďte Vaše mobilní číslo kliknutím na DALŠÍ. .
  4. Na Váš mobilní telefon přijde SMS zpráva s kódem.
  5. Zadejte tento kód do formuláře, klikněte na OK.
  6. Objeví se Vám údaje o platbě, kterou potvrďte kliknutím na POKRAČOVAT.
  7. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-peněženka“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.

  Nápověda pro zákazníky T-mobile:

  1. Vyplňte Vaše číslo na mobil, zvolte jako operátora T-mobile a klikněte na POTVRDIT.
  2. Dojde k přesměrování na T-mobile portál, potvrďte zde svůj souhlas s podmínkami platby.
  3. Pokud máte na T-zones účet, přihlaste se a pokračujte bodem 7.
  4. Pokud účet na T-zones nemáte, vepište do formuláře svoje mobilní číslo a klikněte na ODESLAT ČÍSLO.
  5. Přijde Vám SMS zpráva s kódem.
  6. Vepište kód jako heslo do formuláře a klikněte na PŘIHLÁSIT.
  7. Objeví se Vám údaje o platbě, které potvrďte kliknutím na tlačítko ZAPLATIT.
  8. V té chvíli proběhne platba, o jejímž výsledku Vás informuje došlá SMS zpráva.
  Pro úspěšnou realizaci platby je nutné mít aktivní službu „M-platba“. Služba je většinou aktivní automaticky, takže není třeba nejdřív nic aktivovat.
 2. Platit kartou 15 Kč

  Platba kartou. Pro započetí platebního procesu prosím vyplňte kontrolní kód a stiskněte tlačítko "Zaplatit"

  Po proběhnutí platby budete přesměrováni zpět na tuto stránku, kde najdete odkaz ke stažení práce.


  Po odeslání kontrolního kódu budete přesměrováni do platební brány GP webpay, kde zadáte údaje potřebné pro platbu. Platbu dokončíte stisknutím tlačítka "ZAPLATIT".

  Akceptované karty: VISA, VISA Electron, V PAY, MasterCard, Maestro.

 3. Koupit za kredity - Kč >>> ZVÝHODNĚNÁ CENA!
  Jedním stiskem tlačítka, obratem a za výhodnou cenu!
 4. SMS platba (Slovensko) - 0,60€
  Stahovací kód k této práci získáte do několika minut se službou mobilního operátora Premium Rate SMS.
  Zašlete SMS zprávu ve tvaru: SEMmezera21652
  - na telefonní číslo: 8877
  Cena jedné SMS je 0,60€ včetně DPH. Pro využití SMS platby je třeba mít aktivovanou službu Premium Rate SMS. Službu technicky zajišťuje Advanced Telecom Services, s. r. o.
  SMS musí být ve formátu TEXT, bez diakritiky a bez formátování (tj. základní velikost a typ písma). Stahovací kód je použitelný pouze pro tuto práci a je platný až do uzavření okna internetového prohlížeče.
  Stahovací kód přijde obratem na mobil, je platný 24 hodin a lze jej zadat celkem dvakrát.
  Pro stažení této práce zadejte stahovací kód (bez uvozovek):


Důležité informace: Provedením mobilní platby, odesláním SMS, platbou kredity, platbou kartou nebo převodem z účtu souhlasíte s Podmínkami stahování.
Veškeré informace o platbách si můžete přečíst zde.
Máte při placení nebo stahování práce problém? Odpovědi na časté problémy najdete zde nebo kontaktujte naší podporu.

Diskuse