Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > Zvláštnosti mluvených a psaných odborných projevů - výklad

Zvláštnosti mluvených a psaných odborných projevů - výklad


Kategorie: Čeština

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: nezadáno/škola není v seznamu

Charakteristika: Práce se věnuje náležitostem a zvláštnostem mluveného a psaného projevu. Srovnává také rozdíly ve tvorbě osnovy pro oba typy.

Obsah

1.
Zvláštnosti mluvených a psaných projevů
2.
Odborné projevy mluvené
2.1
Hlavní výhoda
2.2
Příprava
2.3
Zásady
2.4
Kompozice mluveného projevu
2.5
Zpestření
3.
Odborné projevy psané
3.1
Hlavní výhoda
3.2
Přehlednost
3.3
Zpestření
4.
Shrnutí

Úryvek

"OSNOVA: (psaný výklad)
1. zvláštnosti mluvených a psaných projevů
2. a) odborné projevy mluvené
a. hlavní výhoda
b. příprava
c. zásady
d. kompozice mluveného projevu
e. zpestření
b) odborné projevy psané
a. hlavní výhoda
b. přehlednost
c. zpestření
3. shrnutí

Je jisté, že v mluveném a psaném projevu bude spousta věcí odlišných. U mluveného projevu je člověk v kontaktu s posluchači a tak jim může některé složitější problémy podrobněji vysvětlit. Naopak u projevu psaného musí jeho autor tyto informace již zahrnout a musí přemýšlet o tom, jaké dotazy by případní čtenáři mohli mít. Proto je důležité dodržovat při přípravě odborných výkladů některá pravidla.

ODBORNÉ PROJEVY MLUVENÉ
Mluvené odborné projevy mají oproti psaným tu výhodu, že na posluchače působí mnohem lépe a přesvědčivěji. Proto se jí využívá u témat, u kterých je třeba získat si posluchače. Jsou to většinou závažná témata.
Tento projev je určen pro veřejnost, a proto je nutné, aby byl přehledný a zřetelný. Není jednoduché se vracet k věcem, které již byly předneseny."

Poznámka

Doporučuji tyto poznámky doplnit.

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x4566f9d0b9bf2.zip (7 kB)
Nezabalený formát:
Mluvene_a_psane_projevy.doc (36 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse