Design (1) Divadlo (1) Hudba moderní (1) Hudba vážná (3) Sochařství (1)
Název Goodness Staženo

Klavírní dílo Roberta Schumanna a postavení Sonáty č. 2 g moll op.22 v Schumannově tvorbě pro klavír - bakalářská práce

Práce pojednává s velkou dávkou empatie o životě a díle hudebního skladatele a interpreta Roberta Schumanna. Autorka se zabývá nejprve Schumannovými ž... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Hudba vážná

17x

Olomoucká opera: Jana Majtnerová - bakalářská práce

Práce představuje významnou osobnost operního souboru Divadla Oldřicha Stibora v Olomouci, Janu Majtnerovou. První kapitola je věnována jejímu dětství... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Divadlo, Hudba vážná

4x

Soubor historických nástrojů Consort Chrudim - bakalářská práce

Práce shrnuje a zhodnocuje činnost amatérského hudebního souboru Consort Chrudim. Věnuje se počátkům novodobého provozování tzv. staré hudby v Čechách... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Hudba vážná

3x

Tanec života: oděvní kolekce - bakalářská práce

Cílem práce bylo hledání významu slovního spojení „tanec života“ a vyjádření pocitů při tomto hledání několika formami a to filmem, tiskem a oděvem. T... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Design

2x

Výroba plastiky na motiv řecké mytologie - bakalářská práce

Bakalářská práce se zabývá tématem výroby plastiky na motiv řecké mytologie. Skládá se ze dvou oddílů, z části teoretické a praktické. První, teoretic... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sochařství

0x

Scéna a tvorba amatérských písničkářů působících v Brně

Předmětem bakalářské práce je scéna současných amatérských, tj. začínajících, písničkářů působících v Brně. Klade si dva cíle: zjistit, zda záměr auto... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Hudba moderní

0x