Název Goodness Staženo

Klavírní dílo Roberta Schumanna a postavení Sonáty č. 2 g moll op.22 v Schumannově tvorbě pro klavír - bakalářská práce

Práce pojednává s velkou dávkou empatie o životě a díle hudebního skladatele a interpreta Roberta Schumanna. Autorka se zabývá nejprve Schumannovými ž... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Hudba vážná

17x

Olomoucká opera: Jana Majtnerová - bakalářská práce

Práce představuje významnou osobnost operního souboru Divadla Oldřicha Stibora v Olomouci, Janu Majtnerovou. První kapitola je věnována jejímu dětství... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Divadlo, Hudba vážná

4x

Soubor historických nástrojů Consort Chrudim - bakalářská práce

Práce shrnuje a zhodnocuje činnost amatérského hudebního souboru Consort Chrudim. Věnuje se počátkům novodobého provozování tzv. staré hudby v Čechách... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Hudba vážná

3x