Seminarky.cz > Maturitní otázky > > > d-prvky, měď, zlato, stříbro, zinek, rtuť, kadmium

d-prvky, měď, zlato, stříbro, zinek, rtuť, kadmium


Kategorie: Chemie

Typ práce: Maturitní otázky

Škola: Gymnázium, Frýdlant nad Ostravicí, nám. T. G. Masaryka 1260, příspěvková organizace, Frýdlant nad Ostravicí

Charakteristika: Práce obecně charakterizuje d-prvky a poté se věnuje některým vybraným, mezi které patří zlato, stříbro, měď, kadmium, zinek a rtuť. Práce je velice přehledně zpracována a je vhodná pro přípravu k maturitní zkoušce.

Obsah

1.
d-prvky
1.1.
vlastnosti
1.2.
výskyt
1.3.
elektronová konfigurace
2.
Měď
2.1.
vlastnosti
2.2.
užití
2.3.
výskyt
2.4.
výroba
3.
stříbro
3.1.
výskyt
3.2.
výroba
3.3.
vlastnosti
3.4.
užití
4.
zlato
4.1.
výskyt
4.2.
výroba
4.3.
vlastnosti
4.4.
užití
5.
zinek
5.1.
výskyt
5.2.
výroba
5.3.
vlastnosti
5.4.
užití
6.
kadmium
6.1.
výskyt
6.2.
výroba
6.3.
vlastnosti
6.4.
užití
7.
rtuť
7.1.
výskyt
7.2.
výroba
7.3.
vlastnosti
7.4.
užití

Úryvek

"VÝSKYT- většinou ve sloučeninách
-ušlechtilé nebo málo reaktivní se vyskytují v přírodě ryzí nebo ve slitinách
ELEKTRONOVÁ KONFIGURACE-valenční elektrony jsou v orbitalech ns a (n-1)d
-tři přechodné řady- orbitaly se nezaplňují elektrony pravidelně

MĚĎ
VLASTNOSTI- měkká, kujná, tažná
-načervenalá barva
-hodně tepelně a elektricky vodivá
-na vzduchu oxiduje-pokrývá se měděnkou
UŽITÍ- elektrotechnika
-plechy
-hrnce
-slitiny- bronz-slitina Cu a Sn
-k odlévání soch, ložiska, ražení mincí
-mosaz- slitina Cu a Zn
VÝSKYT- ve sloučeninách s chalkogeny
-v rudách- chalkopyryt- CuFeS2
VÝROBA- pyrometalurgický způsob-rudný koncentrát se sulfidy železa, sulfidem měďným a
křemičitany taví po přídavku CaO
-vznikají 2 nemísitelné taveniny
-tavenina ve které je měď – tzv. měděný kamínek
-několika kroky se z ní měď dostane
-hydrometalurgický způsob- ruda se louží zředěnou kyselinou sírovou
-z výluhu se měď dostane elektrolýzou nebo cementací

STŘÍBRO
VÝSKYT-ryzí kov
-sulfidický minerál- argenit- Ag2S
-prousit
VÝROBA- kyanidovým způsobem
-z anodových kalů- druhotný produkt při zpracování Zn, Pb s Cu
VLASTNOSTI- bílé, lesklé
-kůjné a měkké
-dobře vede teplo a elektrický proud
-snadno tvoří slitiny
-Méně reaktivní než měď
-na vzduchu neoxiduje
-pokrývá se tenkou vrstvou sulfidu stříbrného- do černa
UŽITÍ- fotografie-AgBr- pro běžné filmy
-AgCl- barevná fotografie
-výroba baterií
-mincovnictví, šperkařství
-elektrotechnika
-v lékařství- antibakteriální účinky

ZLATO
VÝSKYT- ryzí kov
-Ve sloučeninách- sylvanit
VÝROBA- kyanidovým způsobem- kov se vylouhuje z horniny roztokem kyanidu za přívodu vzduchu
VLASTNOSTI- zlatožlutý kov
-vyskytuje se i v jiných barvách- červená, modrá fialová
-měkké, kujné, tažné
-skvělá tepelná a elektrická vodivost
-snadno tvoří slitiny s mnoha kovy
-vysoká elektronegativita
-rozpouští se jen v lučavce královské"

PoznámkaPRÁCE BYLA UVOLNĚNA BEZ NÁROKU NA HONORÁŘ

Vlastnosti

STÁHNOUT PRÁCI

Práci nyní můžete stáhnout kliknutím na odkazy níže.
Zabalený formát ZIP: x54cca6068c4eb.zip (10 kB)
Nezabalený formát:
D_prvky.doc (37 kB)
Práce do 2 stránek a práce uvolněné zdarma (na žádost autorů nebo z popudu týmu) jsou volně ke stažení.

Diskuse