Název Goodness Staženo

Hodnocení potenciálních léčiv s antimikrobiálním účinkem - diplomová práce

Diplomová práce se zabývá syntézou látek s potenciálním antimikrobiálním účinkem. Teoretická část charakterizuje obecnou přípravu amidů a antimykobakt... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Chemie, Medicína

3x

Návrh témat pro laboratorní měření využitelná v rámci výuky absorpce plynů v kapalinách - diplomová práce

Cílem diplomové práce je sestavit a ověřit funkčnost aparatury pro experimenty v oblasti absorpce plynů v kapalinách a navrhnout témata pro laboratorn... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Chemie


0x

Použití měkčeného PVC pro stavební účely

Diplomová práce objasňuje použití měkčeného PVC pro stavební účely. Po charakteristikách několika druhů PVC následuje popis metod zpracování. V práci ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Stavebnictví, Chemie

0x