Biologie (5) Ekologie (9) Geografie (9) Geologie (2) Chemie (3) Medicína (3) Ošetřovatelství (1) Přírodní - ostatní (1) Přírodní vědy - cizojazyčné práce (1) Vodní hospodářství (1) Zemědělství (2)
Název Goodness Staženo

Zen a současná environmentální etika - diplomová práce

Práce se snaží poskytnout návod čtenáři k nalezení odpovědí na mj. následující otázky: Může se proměnit vztah člověka vychovávaného v západní kultuře ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie, Ekologie

49x

Problematika charakteristik autoritativních režimů Subsaharské Afriky - diplomová práce

Práce se zabývá problematikou autoritativních prvků v politických systémech Subsaharské Afriky. Popisuje tři vybrané typologie (Linz, Sartori, Chazan)... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Politologie, Geografie

44x

Poruchy příjmu potravy, "Moderní" onemocnění - diplomová práce

Práce se zabývá popisem poruch příjmu potravy. Hlavním cílem je vytvořit a poskytnout přehled příznaků a základních informací týkajících se této probl... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie, Medicína

40x

Dodržování lidských práv v Asii: případová studie se zaměřením na Indii - diplomová práce

Diplomová práce se zabývá procesem univerzalizace lidských práv, s důrazem na specifický postoj asijských států, který vychází z kulturního relativism... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Právo, Geografie

39x

Globální oteplování a jeho sociální aspekty - diplomová práce

Práce se zabývá aktuálními poznatky z oblasti globálního oteplování. V první části jsou analyzovány teorie vysvětlující současné globálního oteplování... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika, Ekologie

33x

Úloha sestry v péči o pacienta s infaustní prognózou onemocnění

Diplomová práce se zabývá jednou z aktuálních otázek současné paliativní medicíny, úlohou sestry v péči o pacienta s infaustní prognózou onemocnění. O... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ošetřovatelství

16x

Systém nakládání s odpady ve Zlínském kraji - diplomová práce

Diplomová práce se zabývá managementem odpadového hospodářství ve Zlínském kraji na úrovni obcí s rozšířenou působností, a také na něj nahlíží jako na... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekologie

14x

Islám ve výuce geografie na SŠ

Tato diplomová práce se zaměřuje na problematiku islámu ve výuce geografie na středních školách. Cílem první části je podat základní informace o islám... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Religionistika/Náboženství, Geografie

11x

Integrovaný systém nakládání s odpady

Tato diplomová práce se zabývá managementem odpadového hospodářství ve Zlínském kraji na úrovni obcí s rozšířenou působností (ORP). Práce si klade za ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Management, Ekologie

4x

Hodnocení potenciálních léčiv s antimikrobiálním účinkem - diplomová práce

Diplomová práce se zabývá syntézou látek s potenciálním antimikrobiálním účinkem. Teoretická část charakterizuje obecnou přípravu amidů a antimykobakt... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Chemie, Medicína

3x
1  2  3  »