Doprava (5) Elektrotechnika (1) Energetika (4) Hardware (1) Informatika (3) Internet (3) Konstruktérství (3) Kybernetika (1) Matematika (1) Počítačová grafika (1) Software (4) Statistika (1) Stavebnictví (5) Strojírenství (6) Technické - ostatní (4) Technické obory - cizojazyčné práce (1) Technologie (4)
Název Goodness Staženo

Segmentace uživatelů internetu - diplomová práce

Vymezení Internetu - základní vlastnosti, neduhy, specifické marketingové aktivity v prostředí Internetu (reklama na internetu - banner, e-mailový mar... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing, Internet

238x

Ochrana dat v komunikačních sítích - diplomová práce

Diplomová práce má za cíl seznámit s možnostmi ochrany dat v komunikačních sítích a přispět ke zlepšení zabezpečování sítí. Na začátku práce se autor... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Hardware, Software

162x

Doporučení pro výběr a implementaci data warehouse - diplomová práce

Tématem diplomové práce byly data warehous. V teoretické části jsou nastíněny ty kritické okamžiky v procesu implementace data warehouse, jejichž příp... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Informatika

65x

Problematika numerické interpolace drah družic GPS - diplomová práce

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Technické - ostatní

33x

Problémy realizace videokonferencí a skupinového multimediálního vysílání - diplomová práce

Tato diplomová práce má za cíl seznámit s problematikou videokonferencí a multimediálního vysílání. Zabývá se různými druhy využití videokonferencí pr... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Informatika

31x

Facebook: změna sociálního prostředí ve vazbě na strategie využívání komunikace s prolínáním sociálních komunit - diplomová práce

Diplomová práce zkoumá posuny uživatelských strategií na Facebooku při změně sociálního prostředí. První část postihuje teoretická východiska práce v ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Internet, Sociologie

10x

Etika a internetové média - diplomová práce slovensky

Diplomová práce se zabývá vztahem etiky a internetových médií. Na začátku práce jsou uvedeny definice základních pojmů. Stručně je vysvětlena podstata... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Internet, Žurnalistika a mediální vědy, Humanitní cizojazyčné práce, Technické obory - cizojazyčné práce

9x

Rozvoj a prosperita letiště Vodochody - diplomová práce

Diplomová práce z oblasti civilní letecké dopravy ve své teoretické části představuje hlavní pojmy a legislativní souvislosti dané problematiky. Pojed... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Podnikatelský záměr, Doprava


8x

Bezpečnost přepravy látek po silnici - diplomová práce

Cílem této diplomové práce je navrhnout bezpečnostní program v oblasti přepravy nebezpečných látek cisternovými vozidly po silnici. První části se zab... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Doprava, Technologie

8x

Softwarová podpora modelovaní očekávaného výnosu portfólia - diplomová práce slovensky

Diplomová práce se zabývá investováním na sekundárním trhu cenných papírů s cílem vytvořit softwarové aplikace schopné navrhnout investiční portfolio ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Burzy a cenné papíry, Software

5x
1  2  3  4  »