Název Goodness Staženo

Účetní a daňové souvislosti s dlouhodobým nehmotným majetkem - diplomová práce

Diplomová práce poskytuje souhrnný pohled na účetní a daňové souvislosti s dlouhodobým nehmotným majetkem z pohledu českých předpisů i Mezinárodních ú... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Účetnictví

4x