Banky (5) Burzy a cenné papíry (1) Daňová problematika (1) Finance (2) Finanční - ostatní (1) Finanční analýzy (1) Finanční plány (1) Kapitálové trhy (1) Pojišťovnictví (1) Účetnictví (1)
Název Goodness Staženo

Dlouhodobý finanční plán podniku - diplomová práce

Jedná se o vypracovanou diplomovou práci, která se věnuje problematice dlouhodobého finančního plánu podniku ze všech úhlů pohledu - právního a účetní... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Finanční plány

615x

Asijská měnová krize - diplomová práce

Autor popisuje asijskou měnovou krizi, resp. její příčiny a průběh. Ukazuje stanoviska některých autorů ke krizím, a dokazuje, jak jsou měnové krize ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Finance, Světová ekonomika, Monetární politika

124x

Porovnání platebních dokumentu vydávaných - diplomová práce

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Banky

99x

Analýza zúčtování operací prováděných platební kartou - diplomová práce

Cílem této diplomové práce je zejména zaměřit se na proces zpracovávání transakcí platebních karet a zanalyzovat jeho fungování jako celku i jeho jedn... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Banky, Finance

82x

Srovnání výběru cla, SPD a DPH celními orgány před vstupem a po vstupu ČR do EU - diplomová práce

Náplní první části diplomové práce je všeobecná daňová teorie, popisující základní prvky daňové techniky, funkce daní, jejich účel a rozdělení. Dále j... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Daňová problematika, Evropská unie

81x

Elektronické zpracování marketingové ankety: produkty bank a pojišťoven - diplomová práce

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Banky

59x

Czech On Line - ekonomická analýza - diplomová práce anglicky

Diplomová práce představuje kompletní finanční a marketingovou analýzu internetového serveru Volný - Czech on Line. Mimo představení společnosti a jej... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Finanční analýzy, Marketing

31x

Právní otázky komerčního a investičního bankovnictví - diplomová práce

Práce pojednávající o souvislostech komerčního a investičního bankovnictví z hlediska práva. Nejdříve jsou uvedeny druhy a funkce bankovnictví, charak... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Banky, Právo

27x

Změny v regulaci a dohledu nad finančním trhem v České republice - diplomová práce

Předmětem diplomové práce je analýza dopadů změn v dohledu nad finančním trhem v České republice provedených v roce 2006. První kapitola se zabývá obe... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Banky, Kapitálové trhy, Pojišťovnictví, Finanční - ostatní

7x

Softwarová podpora modelovaní očekávaného výnosu portfólia - diplomová práce slovensky

Diplomová práce se zabývá investováním na sekundárním trhu cenných papírů s cílem vytvořit softwarové aplikace schopné navrhnout investiční portfolio ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Burzy a cenné papíry, Software

5x
1  2  »