Divadlo (3) Hudba moderní (1) Hudba vážná (5) Malířství (1) Sochařství (2) Umělecké - ostatní (3)
Název Goodness Staženo

Absolutní sluch - diplomová práce

Tato diplomová práce pojednává o fenoménu zvaném „absolutní sluch“, tedy o vzácné schopnosti vytvořit či rozpoznat výšku tónu, aniž by byl zadán refer... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie, Hudba moderní, Hudba vážná, Umělecké - ostatní

66x

Felix Mendelssohn-Bartholdy: Koncert pro klavír a orchestr č. 2 op.40

Diplomová práce je zaměřena na Mendelssohnův koncert d moll op. 40. Nejprve nás seznamuje s osobností Felixe Mendelssohna – Bartholdyho a jeho životní... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Hudba vážná

9x

Méně známé klavírní skladby B. Smetany - bakalářská práce

Značná část díla Bedřicha Smetany patří klavíru. Mnohé jeho skladby se natrvalo prosadily do repertoáru našich klavíristů (některé polky, Bagately a I... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Hudba vážná

8x

Realizace generálbasu - diplomová práce

Diplomová práce se zabývá studiem generálbasové praxe v Německu na konci 17. století a v 1. polovině 18. století a možností a způsobů generálbasové hr... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Hudba vážná

4x

Počátky restaurování soch - teoretická část diplomové práce

Cílem teoretické části diplomové práce je nashromáždit poznatky z dějin restaurování antických soch. Text je rozdělen do tří kapitol. První je věnován... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Sochařství

3x

Druhotné využití židovské synagogy v současnosti - diplomová práce

Diplomové práce postihuje problematiku druhotného využití židovských synagog pro galerijní účely v současné době. Autorka nejprve mapuje všechny synag... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie, Umělecké - ostatní

3x

Graffiti jako novodobá součást a reflexe postmoderní kultury - diplomová práce

Práce se zabývá současným výtvarným fenoménem graffiti ve vztahu k moderní a postmoderní kultuře. O doposud nedostatečně odborně a objektivně zpracova... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Umělecké - ostatní, Malířství

3x

Divadelní hra a dokument: zdivadelnění reality - diplomová práce

Diplomová práce si klade za cíl představit čtenáři koncepci dokumentárního divadla. Úvodní pasáž vymezuje, v jakém smyslu je v práci užíván přívlastek... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Divadlo

2x

Dějiny restaurování antických soch do 19. století - diplomová práce

Diplomová práce, sestávající pouze z teoretické části, se soustředí na historii restaurování antických soch od 15. do 19. století. První kapitola char... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie, Sochařství

2x

Český muzikálový kostým

Cílem diplomové práce je nahlédnout do „dílny“ dvou výrazných kostýmních výtvarníků, kteří patří mezi špičku ve svém oboru. Autor sleduje dvě možné ce... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Divadlo

1x
1  2  »