Název Goodness Staženo

Disociativní poruchy a paranoidní schizofrenie - diplomová práce

Práce podrobně představuje disociativní poruchy tak, jak jsou definovány v diagnostickém manuálu DSM-IV a modeluje různé vztahy, které mohou mít s par... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie

70x

Absolutní sluch - diplomová práce

Tato diplomová práce pojednává o fenoménu zvaném „absolutní sluch“, tedy o vzácné schopnosti vytvořit či rozpoznat výšku tónu, aniž by byl zadán refer... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie, Hudba moderní, Hudba vážná, Umělecké - ostatní

66x

Syndrom vyhoření a jeho vliv na rodinné vztahy

Tato diplomová práce se zabývá syndromem vyhoření a jeho vlivem na rodinné vztahy. První část se věnuje teoretickým podkladům syndromu vyhoření, jeho ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie, Sociologie

65x

Poruchy příjmu potravy, "Moderní" onemocnění - diplomová práce

Práce se zabývá popisem poruch příjmu potravy. Hlavním cílem je vytvořit a poskytnout přehled příznaků a základních informací týkajících se této probl... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie, Medicína

39x

Aktualizace východisek a možností pozitivní psychologie - diplomová práce

Práce představuje aktualizaci východisek a možností pozitivní psychologie. Aktualizace byla vyvozena z komparativní analýzy pozitivní psychologie a Ca... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie

10x

K problematice pedagogicky anormativního chování žáků střední školy - diplomová práce

Diplomová práce zpracovává v teoretické a empirické rovině problematiku anormativního chování žáků střední školy. Seznamuje s historií střední školy, ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika, Psychologie, Sociologie

9x