Název Goodness Staženo

Postavení personalizace obecně a B2C automatizované personalizace specificky v globální informační společnosti - dizertační práce

Personalizace je jedním z klíčových faktorů na vynořujícím se globální trhu založeném na informacích vedoucích k získání konkurenční výhody. Mnoho poz... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing, Internet

85x