Název Goodness Staženo

Rodokmen doložených Přemyslovců

Práce obsahuje rodokmen Přemyslovců od Bořivoje I., včetně některých členů méně známých nebo doložených jen skromnými zprávami. Původně součást projek... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

284x

Pravěké osídlení na Pardubicku

Práce uvádí informace o prvním osídlení Pardubicka v jednotlivých obdobích - mladší paleolit, mezolit, eneolit a v době bronzové. Do textu jsou zahrnu... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

280x

Napoleonské války

Text velmi stručně pojednává o napoleonských válkách. Informuje o vzniku Velké francouzské revoluce. Popisuje vznik první a druhé koalice. Zabývá se i... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

273x

Marie Terezie - prezentace

Stručná prezentace o Marii Terezii uvádí základní údaje o panovnici a její rodině a zmiňuje významné události a počiny její vlády.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

261x

Osvětim

Text stručně seznamuje s historií vyhlazovacího tábora Osvětim. Informuje o jeho přejmenování, nálezu štěrkopísku, i prvních trasportech. Popisuje zab... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis


259x

Moravský Beroun

Seminární práce pojednává o historii Moravského Berouna. Obsahuje rozhovory s pamětníky, především rodinní členové autora. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

259x

Tudorovci - anglicky

... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Angličtina, Dějepis

251x

Vylodění v Normandii

Práce velmi stručně charakterizuje obecné znaky vylodění v Normandii a popisuje situaci na plážích Omaha, Utah a u měst Caen a Melville. Jádro práce t... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

241x

Bitva u Hradce Králové

... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

239x

Povstání Děkabristů

Práce se zabývá povstáním Děkabristů. Nejdříve stručně popisuje kořeny povstání, a informuje o tajných spolcích. Poté se věnuje průběhu samotného povs... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

237x
[1]  «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [33]