Název Goodness Staženo

Historie Opavy

Práce stručně představuje historii vývoje města Opavy se zaměřením na významné události v 20. století. V práci jsou také stručně představeny některé v... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

177x

Stonehenge

... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

175x

Lidický památník

Seminární práce nás seznamuje s Lidickým památníkem zbudovaným zásluhou obyvatel dánského městečka Albertslundu. Práce popisuje pozadí vzniku památník... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

172x

Amerika mezi lety 1800-1850 - anglicky

... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

169x

Nástup komunismu v ČSR a Revoluce 1989

Jedná se o seminární práci, která se věnuje období komunismu v Československu. Představuje průběh převzetí moci komunistickou stranou a vývoj až do Sa... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

169x

Židovství

Práce vymezuje pojem žid, zabývá se tím, kdo to je. Velmi stručně líčí dějiny židů od biblické doby až do druhé světové války. Popisuje také knihy žid... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

167x

Návěstidla v železniční dopravě a jejich vývoj u nás

Práce stručně popisuje železniční návěstidla jako součást zabezpečovacích zařízení na železnici. Seznamuje v krátkosti s jejich vývojem a používáním o... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis, Zeměpis

167x

Země galského a keltského kohouta - francouzsky

Práce popisuje vývoj a organizaci společnosti v keltské Galii. Zvláštní pozornost věnuje postavení druidů. Ukazuje také, jak se keltská a římská kultu... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Francouzština, Dějepis

163x

Arabsko-izraelské konflikty v Palestině ve 20. století

Jedná se podle slov autora referátu o průměrný text z doby jeho studia na gymnáziu, který se věnuje popisu situace na Blízkém východě a jejího vývoje ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

162x

Generace národního divadla

Práce ve formě referátu analyzuje generaci národního divadla nejprve obecně a dále stručně rozebírá život a díla každého z autorů.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis, Literatura

162x
[1]  «  3  4  5  6  7  8  9  10  11  »  [33]