Název Goodness Staženo

Židovství

Práce vymezuje pojem žid, zabývá se tím, kdo to je. Velmi stručně líčí dějiny židů od biblické doby až do druhé světové války. Popisuje také knihy žid... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

161x

Praha a Staroměstský orloj - esej

Krátká esej představuje Prahu jakožto město plné památek. Pozornost soustředí především na přiblížení Staroměstského orloje, jeho vzniku a dalšího výv... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis, Zeměpis

159x

Charta 77: osobnosti, reakce, vliv

Práce, jež se ve zkratce věnuje iniciativě Charta 77, předkládá v úvodu její základní charakteristiku a uvádí osobnosti, jež se podílely na jejím vzni... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

159x

Maďarské povstání 1956

Práce zpracovává téma maďarského povstání proti komunistickému režimu v Maďarsku v roce 1956 včetně ohlasů v dobovém tisku domácím i zahraničním.... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Historie, Dějepis

159x

Olymp

Práce se věnuje řeckému Olympu, jako sídla bohů. Nejprve vyjmenovává jednotlivé bohy panteonu a poté popisuje mytologické představy o Olympu a olympsk... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

158x

Arabsko-izraelský konflikt

Text zpracovává problematiku arabsko-izraelského konfliktu. V úvodní části nastiňuje dějiny daného území, které poskytují kontext pro pochopení arabsk... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd, Dějepis


151x

Země galského a keltského kohouta - francouzsky

Práce popisuje vývoj a organizaci společnosti v keltské Galii. Zvláštní pozornost věnuje postavení druidů. Ukazuje také, jak se keltská a římská kultu... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Francouzština, Dějepis

150x

Dějiny lidstva - esej slovensky

Práce se esejistickou formou velmi stručně věnuje dějinám lidstva. Všímá si pravěku, starověku, středověku, novověku i základům společnosti v těchto j... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

148x

Rusko za Kateřiny II.

Rusko za Kateřiny II., reformace v Rusku, Severní válka, Polsko a jeho rozdělení.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

146x

Arabsko-izraelské konflikty v Palestině ve 20. století

Jedná se podle slov autora referátu o průměrný text z doby jeho studia na gymnáziu, který se věnuje popisu situace na Blízkém východě a jejího vývoje ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

146x
[1]  «  3  4  5  6  7  8  9  10  11  »  [33]