Název Goodness Staženo

Praha a Staroměstský orloj - esej

Krátká esej představuje Prahu jakožto město plné památek. Pozornost soustředí především na přiblížení Staroměstského orloje, jeho vzniku a dalšího výv... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis, Zeměpis

170x

Lidický památník

Seminární práce nás seznamuje s Lidickým památníkem zbudovaným zásluhou obyvatel dánského městečka Albertslundu. Práce popisuje pozadí vzniku památník... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

169x

Amerika mezi lety 1800-1850 - anglicky

... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

168x

Nástup komunismu v ČSR a Revoluce 1989

Jedná se o seminární práci, která se věnuje období komunismu v Československu. Představuje průběh převzetí moci komunistickou stranou a vývoj až do Sa... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

168x

Návěstidla v železniční dopravě a jejich vývoj u nás

Práce stručně popisuje železniční návěstidla jako součást zabezpečovacích zařízení na železnici. Seznamuje v krátkosti s jejich vývojem a používáním o... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis, Zeměpis

167x

Židovství

Práce vymezuje pojem žid, zabývá se tím, kdo to je. Velmi stručně líčí dějiny židů od biblické doby až do druhé světové války. Popisuje také knihy žid... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

165x

Země galského a keltského kohouta - francouzsky

Práce popisuje vývoj a organizaci společnosti v keltské Galii. Zvláštní pozornost věnuje postavení druidů. Ukazuje také, jak se keltská a římská kultu... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Francouzština, Dějepis

157x

Sametová revoluce

Práce prezentuje v powerpointu téma Sametová revoluce. Zabývá se událostmi předcházející vypuknutí revoluce i důsledky revoluce. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

157x

Arabsko-izraelské konflikty v Palestině ve 20. století

Jedná se podle slov autora referátu o průměrný text z doby jeho studia na gymnáziu, který se věnuje popisu situace na Blízkém východě a jejího vývoje ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

155x

Rusko za Kateřiny II.

Rusko za Kateřiny II., reformace v Rusku, Severní válka, Polsko a jeho rozdělení.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

154x
[1]  «  3  4  5  6  7  8  9  10  11  »  [33]