Název Goodness Staženo

Osvícenství a abolutismus

Osvícenství a absolutismus - pojmy, přírodovědné objevy, osvícenství a společnost, encyklopedisté, absolutismus, doznívání baroka, rokoka a klasicismu... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

213x

Alexandr Veliký

Referát pojednává o jedné z nejznámějších starověkých osob - o Alexandru Velikém. Rozebírá jeho mládí, některé životní postoje a především jeho tažení... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

211x

Olymp

Práce se věnuje řeckému Olympu, jako sídla bohů. Nejprve vyjmenovává jednotlivé bohy panteonu a poté popisuje mytologické představy o Olympu a olympsk... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

208x

Generace národního divadla

Práce ve formě referátu analyzuje generaci národního divadla nejprve obecně a dále stručně rozebírá život a díla každého z autorů.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis, Literatura

205x

Královská cesta

Královská cesta - její popis, Prašná brána, Celetná ulice, Malostranské náměstí, Loretánská ulice, Hrandčanské náměstí.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

204x

Stonehenge

... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

203x

Arabsko-izraelské konflikty v Palestině ve 20. století

Jedná se podle slov autora referátu o průměrný text z doby jeho studia na gymnáziu, který se věnuje popisu situace na Blízkém východě a jejího vývoje ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

199x

Zamyšlení nad náboženstvím starých Slovanů a vírou doby předkřesťanské - esej

Jedná se o krátkou úvahu o pohanských bozích a nastupujícím křesťanství v raném středověku. V práci jsou v nástinu představeny někteří slovanští bohov... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

197x

Reformace a katolická reforma

Reformace a katolická reforma - 1519 (smrt císaře Maximiliána I.), nespokojonosti, Lutherovo hnutí, 1524 - 1526 (selská válka), západní Evropa v 16. s... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

196x

Židovství

Práce vymezuje pojem žid, zabývá se tím, kdo to je. Velmi stručně líčí dějiny židů od biblické doby až do druhé světové války. Popisuje také knihy žid... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

195x
[1]  «  3  4  5  6  7  8  9  10  11  »  [35]