Název Goodness Staženo

Sametová revoluce

Práce prezentuje v powerpointu téma Sametová revoluce. Zabývá se událostmi předcházející vypuknutí revoluce i důsledky revoluce. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

158x

Arabsko-izraelské konflikty v Palestině ve 20. století

Jedná se podle slov autora referátu o průměrný text z doby jeho studia na gymnáziu, který se věnuje popisu situace na Blízkém východě a jejího vývoje ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

157x

Rusko za Kateřiny II.

Rusko za Kateřiny II., reformace v Rusku, Severní válka, Polsko a jeho rozdělení.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

156x

Dějiny lidstva - esej slovensky

Práce se esejistickou formou velmi stručně věnuje dějinám lidstva. Všímá si pravěku, starověku, středověku, novověku i základům společnosti v těchto j... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

156x

Kostel Nanebevzetí Panny Marie v Mostu

Práce popisuje historii gotického kostela ze 14. století, který vyhořel v roce 1515 a byl Jörgem z Maulbronnu znovu postaven. Věnuje se nejen architek... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis, Umění/hudba

148x

Christopher Browning: Obyčejní muži – 101. záložní policejní prapor a „konečné řešení“ v Polsku - esej

Esej se zamýšlí nad knihou Christophera Browninga Obyčejní muži. Snaží se postihnout nejdůležitější momenty z této knihy. Nejdříve ji porovnává s knih... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština, Dějepis

145x

Historie parních lázní

... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

144x

Newgrange

... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

142x

Hrad Svojanov

Seminární práce o hradu Svojenov, který se nachází kousek od Svitav. první zmínky o hradu máme zhruba z druhé poloviny 13. století v souvislosti s blí... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

140x

Harappa

Práce se věnuje harappské kultuře v Indii. Popisuje okolnosti jejího objevu, architektonické znaky, fungování městských středisek, společenského systé... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Dějepis

137x
[1]  «  4  5  6  7  8  9  10  11  12  »  [33]