Název Goodness Staženo

Ekologická politika Česká republiky

Práce se zabývá problematikou ekologického přístupu k životnímu prostředí před rokem 1989 a po revoluci, a sleduje aktivity směřující ke zlepšení živo... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekologie

62x

Nakládání s odpady ve městě Valašské Meziříčí - skládka TKO

Semestrální práce do předmětu chemické a fyzikální procesy zpracování odpadů vyučovaném na Mendlově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně s cílem se... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekologie

61x

Lokalizace a charakteristika starých ekologických zátěží v Kopřivnici - analýza rizika

Obsahem práce je rozsáhlá analýza rizika plynoucího ze skládky kalů na území města Kopřivnice. Zahrnuty jsou informace o území, popis průzkumných prac... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomické - ostatní, Ekologie


61x

Trvale udržitelný rozvoj v ČR

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekologie

58x

Trvale udržitelný rozvoj

Práce je zaměřena na trvale udržitelný rozvoj. Sleduje témata jako trvale udržitelný život, globální poškozování, vztah člověka k životnímu prostředí ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekologie

55x

Klimatické změny. Ekologická opatření

Práce obsahuje podrobněji zpracované téma ekologie a ekologická opatření pro řešení klimatických změn, které lze použít jako přípravu k maturitní otáz... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekologie


51x

Radioekologie - laboratorní zprávy

Laboratorní záznamy ze cvičení předmětu "Radioekologie" vyučovaného na Mendelově univerzitě v Brně v zimním semestru 2002/2003.
Záznamy obsahuj... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekologie

49x

Rekultivace lomu Chabařovice

V práci je nejprve popsána výchozí situace v chabařovickém lomu, včetně jeho krátké historie. Poté již autor sleduje postup rekultivace od počátečních... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekologie

48x

Největší ekologické problémy

Tato práce se obecně zabývá hlavními ekologickými problémy. Nejdříve vysvětluje, co je to ekologie, poté představuje vybrané ekologické problémy a nas... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekologie

48x

Stav životního prostředí v okrese Kroměříž

Seminární práce do environmentální ekologie se věnuje zhodnocení ekologie v okrese Kroměříž. Obsahuje základní informace o tomto regionu, popisuje les... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekologie

46x
[1]  «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [11]