Název Goodness Staženo

Stav životního prostředí v okolí mého bydliště (Plzeň)

Autor v práci hodnotí životní prostředí v místě svého bydliště, tedy v Plzni. V textu jsou uvedeny způsoby znečišťování životního prostředí a jeho nej... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekologie

43x

Radioaktivní odpady - laboratorní zprávy

Laboratorní záznamy ze cvičení volitelného předmětu "Radioaktivní odpady" vyučovaného na Mendelově univerzitě v Brně v letním semestru akademického ro... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekologie

43x

Životní prostředí - esej

Práce formou úvahy rozebírá životní prostředí v České republice, konkrétně ve městě Bílovci. Zabývá se škodami a znehodnocování životního prostředí, n... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekologie

41x

Koncept trvale udržitelného rozvoje

Jedná se o práci, která je zpracováním zadání, jehož úkolem bylo vysvětlit pojem trvale udržitelného rozvoje a jeho koncepce.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekologie

41x

Ekologie, odpady a znečištění

Tato práce se zabývá ekologií, odpady a znečištěním. Věnuje se dopadům působení člověka na Zemi, narůstajícímu množství odpadů a skládek, i znečistění... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekologie

39x

Adaptace a abaptace

Práce se zabývá tématem adaptace a abaptace. Kapitola adaptace vysvětluje tento pojem, dále podává výčet různých druhů adaptace a její konkrétní způso... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekologie


38x

Erazim Kohák: Zelená svatozář - názory filozofa na životní prostředí - esej

Tato práce seznamuje s knihou Erazima Koháka Zelená svatozář. Nejdříve knihu stručně charakterizuje obecně, poté se již autorka seminární práce vyjadř... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekologie

36x

Alternativní pohony automobilů

Práce se věnuje alternativním palivům, jejich významu a vztahu k životnímu prostředí. Představuje nejznámější typy alternativních pohonů, seznamuje s ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Doprava, Ekologie

36x

Koloběh energie. Skleníkový efekt.

Odborné popsání skleníkového efektu... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Biologie, Ekologie, Chemie, Biologie

34x

Ekologie - pojmy

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekologie

33x
[1]  «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [11]