Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Ekonomické obory > Ekonomické cizojazyčné práce
Název Goodness Staženo

Neziskové organizace - slovensky

Práce charakterizuje neziskový sektor a neziskové organizace, člení je podle několika různých kritérií a v závěru teoretické části uvádí přehled typů ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomické cizojazyčné práce

50x

Společnosti - anglicky

Proč vznikají společnosti - dělba práce, organizační schéma, reprezentace. Faktory působící na společnost - externí a interní. Systémy společností - l... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomické cizojazyčné práce

47x

PAMAX s.r.o. - marketingový mix - slovensky

Seminární práce byla vytvořena na marketing a marketingové dovednosti, takže obsahuje přestavení společnosti PAMAX s.r.o., která se zaměřuje na prodej... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomické cizojazyčné práce

47x

Skatebox - podnikatelský záměr slovensky

Práce obsahuje podrobně vypracovaný podnikatelský záměr fiktivního skate obchodu. Nejdříve je popsána firma Skatebox, její strategie, vize, poslání a ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Podnikatelský záměr, Ekonomické cizojazyčné práce

44x

Kritéria při BSC (Balanced Scorecard) - slovensky

Práce v první části popisuje metodiku BSC jako systému měření výkonnosti. Charakterizuje čtyři základní perspektivy. Zaměřuje se na přiblížení hlavní... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Management, Ekonomické cizojazyčné práce

43x

Typy společností, elektronický obchod - příprava k absolventské zkoušce anglicky

Tato otázka charakterizuje společné znaky společností a poté se věnuje popisu jednotlivých jejich jednotlivých typů podle rozsahu ručení, vlastníka a ... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Podniková ekonomika, Ekonomické cizojazyčné práce

42x

Marketing a management - německy

Jedná se o velmi stručné představení marketingu a managementu v němčině, kdy jsou popsány definice jednotlivých oborů, pro marketing je to pak rozšíře... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomické cizojazyčné práce

39x

Manažerská rozhodovací analýza - esej psaná slovensky

V práci je zpracován postup rozhodování manažera v závislosti na dalších okolností ve firmě, jako je popis makro a mikroprostředí, ve kterém se společ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomické cizojazyčné práce

38x

Úklid bytu - projekt slovensky

Práce předkládá projekt úklidu bytu. Celý projekt charakterizuje, uvádí, kdo se na něm podílí, jaké jsou náklady na projekt, a popisuje samotnou činno... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Management, Ekonomické cizojazyčné práce

38x

Management výroby - slovensky

Jedná se o případovou studii, která se zaměřuje na výrobní techniku, náklady a výpočty operací s materiálem a zdroji, které jsou u výroby zapotřebí.detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Ekonomické cizojazyčné práce

36x
[1]  «  7  8  9  10  11  12  13  14  15  »  [26]