Název Goodness Staženo

Filosofie existence

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

110x

Skepticismus jako filozofický směr

V práci jsou představeny základní rysy skepticismu jako filozofického směru, dále pak období vývoje, i návaznost na jiné filozofické směry. Vyjmenován... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

108x

Člověk, pojem nebo bytost?

Práce se zamýšlí nad filosofickým pojednáním o člověku a významu života. Uvádí motto Ortega y Gasseta, věnuje se problematice člověka jako tématu vědy... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

107x

Filozofie v dílech různých autorů

V práci jsou představeny názory některých významných filozofů, jako Platón, Aristotelés, Descartes, Kant, Hegel a Anzenbacher. Hlavním cílem textu je ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

104x

Dějiny filozofie - Antika a moderní filozofie

Práce se zaobírá dějinami filozofie v období Antiky a poté se přesunuje až do doby moderních filozofických směrů. Popisuje filozofické směry, přístupy... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

103x

Aristoteles: polis a jednotlivec

Práce shrnuje základní myšlenky z Aristotelova díla Politika, pojednávajícím o vztazích jednotlivce a rodiny k vyšším organizačním celkům, polis. Popi... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

102x

Platon - Faidros

Práce se zaměřuje na Platóna a jeho tvorbu. Nakonec nejvíce rozebírá dílo Faidros. ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

100x

Filosofie a problém poznání

Cílem této práce je objasnit pojmy z oblasti filosofie, konkrétně z tématu zabývajícím se filosofií a problémy poznání. Ukazuje jak se měnil v čase po... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

95x

Arthur Schopenhauer

Práce je komplexním pohledem na osobnost Arthura Schopenhauera. V úvodu se zabývá jeho životem od dětství až do stáří. Další část se soustředí na jeho... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

89x

Kierkegaard, Søren: Současnost - esej z původního filosofického díla

Práce vysvětluje Kierkegaardův význam pro filozofii, a tedy i význam tohoto díla, který spočívá zejména v tom, že dokáže ukázat nejen na problémy otřá... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Filozofie

89x
[1]  «  2  3  4  5  6  7  8  9  10  »  [21]