Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Humanitní vědy

Referáty humanitní vědy

Andragogika (78) Antropologie (25) Archeologie (14) Demografie (49) Etnologie (37) Filozofie (196) Gastronomie (41) Historie (391) Humanitní - ostatní (45) Humanitní cizojazyčné práce (237) Knihovnictví a informační vědy (11) Komunikace (131) Literatura (119) Nauky o českém jazyce (33) Pedagogika (433) Pedagogika - speciální (173) Politologie (345) Právo (487) Psychologie (565) Religionistika/Náboženství (101) Sociální práce (206) Sociologie (412) Tělesná výchova - sportovní činnosti (38) Tělesná výchova - teorie (57) Žurnalistika a mediální vědy (44)
Název Goodness Staženo

Sociální pedagogika - motivace k jejímu studiu

Autor popisuje své důvody, proč se rozhodl studovat sociální pedagogiku. Rozebírá, jak si obor zvolil a jaké byly jeho podmínky ke studiu.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika - speciální

35003x

Kazuistika dívky s lehkou mentální retardací

Jedná se o práci, která se věnuje konkrétnímu případu dívky s lehkou mentální retardací. Zahrnuta je rodinná i osobní anamnéza, ale i celkový zdravotn... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika - speciální

4351x

Cíle výchovy - esej

Tato práce obsahuje esej na téma cíle výchovy. Vysvětluje, co je to výchova, a kdo jsou její představitelé. Věnuje se otázce, k čemu má směřovat záměr... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika

4326x

Šikana mezi dětmi

Tato práce definuje šikanu, uvádí, co je agresivní chování a jaké jsou jeho příčiny. Věnuje se zhodnocení věkového výskytu šikany, charakteristice obv... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie

4169x

SWOT analýza osobnosti

Práce se zabývá tvorbou a vyhodnocením osobní SWOT analýzy. Osobní SWOT analýzu představuje jako nástroj pro získání objektivní charakteristiky vlastn... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Management, Psychologie

4048x

Založení a vznik společnosti

Práce se zabývá založením firmy. V úvodu jsou uvedeny právní náležitosti vzniku nového podniku. Dále se autor věnuje společnostem s ručením omezeným a... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Podniková ekonomika, Právo

3203x

Psychologická charakteristika osobnosti konkrétního jedince

Práce definuje několik pojetí osobnosti, vymezuje osobnost, osobu a roli. Druhá část se věnuje charakteristice konkrétního jedince.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie

3147x

Trest smrti - úvaha

Tato práce obsahuje úvahu na téma trestu smrti. Věnuje se argumentům pro a proti nejradikálnějšího způsobu trestu. Zamýšlí se nad smyslem a důsledky m... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Právo, Sociologie

3107x

Příprava učitele odborných předmětů na vyučovací hodinu

Příprava hodiny - osnova Hodinového bloku. Formulace cíle, metody a formy vyučování - cíl hodinového bloku, metoda práce, vyučovací formy dle bodů osn... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika

3015x

Listina základních práv a svobod

Práce se nejprve věnuje základní charakteristice Listiny práv a základních svobod. Poté se zamýšlí nad fungováním tzv. Lustračního zákona, včetně toho... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Právo

2525x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [363]