Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Humanitní vědy

Referáty humanitní vědy

Andragogika (78) Antropologie (26) Archeologie (14) Demografie (49) Etnologie (37) Filozofie (201) Gastronomie (41) Historie (395) Humanitní - ostatní (56) Humanitní cizojazyčné práce (237) Knihovnictví a informační vědy (11) Komunikace (131) Literatura (121) Nauky o českém jazyce (34) Pedagogika (439) Pedagogika - speciální (173) Politologie (349) Právo (487) Psychologie (569) Religionistika/Náboženství (101) Sociální práce (210) Sociologie (413) Tělesná výchova - sportovní činnosti (40) Tělesná výchova - teorie (58) Žurnalistika a mediální vědy (46)
Název Goodness Staženo

Sociální pedagogika - motivace k jejímu studiu

Autor popisuje své důvody, proč se rozhodl studovat sociální pedagogiku. Rozebírá, jak si obor zvolil a jaké byly jeho podmínky ke studiu.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika - speciální

36029x

Kazuistika dívky s lehkou mentální retardací

Jedná se o práci, která se věnuje konkrétnímu případu dívky s lehkou mentální retardací. Zahrnuta je rodinná i osobní anamnéza, ale i celkový zdravotn... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika - speciální

6055x

SWOT analýza osobnosti

Práce se zabývá tvorbou a vyhodnocením osobní SWOT analýzy. Osobní SWOT analýzu představuje jako nástroj pro získání objektivní charakteristiky vlastn... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Management, Psychologie

5912x

Šikana mezi dětmi

Tato práce definuje šikanu, uvádí, co je agresivní chování a jaké jsou jeho příčiny. Věnuje se zhodnocení věkového výskytu šikany, charakteristice obv... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie

5585x

Psychologická charakteristika osobnosti konkrétního jedince

Práce definuje několik pojetí osobnosti, vymezuje osobnost, osobu a roli. Druhá část se věnuje charakteristice konkrétního jedince.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Psychologie

5449x

Cíle výchovy - esej

Tato práce obsahuje esej na téma cíle výchovy. Vysvětluje, co je to výchova, a kdo jsou její představitelé. Věnuje se otázce, k čemu má směřovat záměr... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika

5233x

Trest smrti - úvaha

Tato práce obsahuje úvahu na téma trestu smrti. Věnuje se argumentům pro a proti nejradikálnějšího způsobu trestu. Zamýšlí se nad smyslem a důsledky m... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Právo, Sociologie

4098x

Příprava učitele odborných předmětů na vyučovací hodinu

Příprava hodiny - osnova Hodinového bloku. Formulace cíle, metody a formy vyučování - cíl hodinového bloku, metoda práce, vyučovací formy dle bodů osn... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Pedagogika

3928x

Založení a vznik společnosti

Práce se zabývá založením firmy. V úvodu jsou uvedeny právní náležitosti vzniku nového podniku. Dále se autor věnuje společnostem s ručením omezeným a... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Podniková ekonomika, Právo

3794x

Hry na zahřátí, vyplnění hodiny a uklidnění

Práce představuje tři hry pro tři různé situace v hodině tělocviku. Tyto hry slouží k zahřátí organismu, k vyplnění hodiny nebo ke konečnému uklidnění... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Tělesná výchova - teorie

3199x
1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [368]