Název Goodness Staženo

Získávání elektrické energie z různých zdrojů a jejich dopady na ekologii a lidskou populaci

Práce pojednává o získávání elektrické energie z různých zdrojů a jejich dopadech na ekologii a lidskou populaci. Probírá jednotlivé druhy energie (vo... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika, Zeměpis

95x

Ověření třípětinového zákona

Práce lehce přesahuje rámec učiva střední školy. Vysvětluje rovnice proložených přímek v grafu, ukazuje, že problém se dá řešit více způsoby a ověřuje... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika

94x

RISKUJ: Ve vesmíru

Tato prezentace je interaktivní napodobeninou oblíbené soutěže Riskuj (část Trio). Obsahuje animované přechody z tabulky témat na konkrétní otázky, sp... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika

94x

Zážehový čtyřdobý motor

Práce v základních rysech objasňuje princip činnosti a funkci součástí zážehového čtyřdobého motoru.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika


93x

Trioda

Práce nejprve popisuje části triody a poté její charakteristické veličiny a pozitivní a negativní vlastnosti. Nakonec se dostává k postupu, jak u trio... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika, Průmyslová škola


91x

Zážehový motor

Stručná prezentace informuje v základních bodech o zážehových motorech a jejich typech.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika

91x

Alternativní zdroje elektrické energie

Práce nejprve charakterizuje a vyjmenovává alternativní zdroje elektrické energie. Poté stručně, v jednom nebo dvou odstavcích, popisuje větrnou, geot... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika, Zeměpis

90x

Venuše

Práce charakterizuje vlastnosti Venuše, včetně její dráhy a srovnává ji se Zemí. Dále se zabývá vznikem názvu této planety i postojem, který k ní lidé... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika

81x

Laboratorní práce - Objem plynu

Laboratorní práce, kde máme třemi způsoby ověřit objem plynu. Pomocí Archimedova zákona, stavové rovnice a pomocí vzorce na objem.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika

77x

Zvuk

Práce se nejprve věnuje základním znalostem, které jsou pro pochopení fungování zvuku důležité. Poté se věnuje některým z kvalit zvuku, jakými jsou hl... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika

72x
[1]  «  2  3  4  5  6  7  8  9  10  »  [14]