Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Ekonomické obory > Hospodářská politika
Název Goodness Staženo

Analýza vývoje v oblasti zaměstnanosti a nezaměstnanosti - porovnání Litva versus ČR

Práce analyzuje Českou republiku a Litevskou republiku v oblasti vývoje zaměstnanosti a nezaměstnanosti. Nejdříve uvádí základní informace o obou repu... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Hospodářská politika

35x

Indexy spotřebitelských cen a inflace

Práce se zabývá indexy spotřebitelských cen a inflací. Věnuje se pojmům inflace, míra inflace a deflace. Charakterizuje cenové indexy, v rámci kterého... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Hospodářská politika

34x

Porušování hospodářské soutěže v ČR – příklady

Práce se zabývá porušováním hospodářské soutěže. Ukazuje nejčastější typy porušování hospodářské soutěže a předvádí je na konkrétních případech v Česk... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Hospodářská politika

33x

Analýza zahraničního obchodu Austrálie

Práce analyzuje zahraniční obchod australské ekonomiky z různých úhlů pohledu, jako jsou rozsah zahraničního obchodu (dále jen ZO), jeho intenzita, te... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Hospodářská politika

31x

Analýza vývoje a hospodářsko-politických souvislostí v oblasti zaměstnanosti - srovnání České republiky a Estonska

Tato práce se zabývá srovnáním zaměstnanosti dvou států Evropské unie: České republiky a Estonska. První část obsahuje vysvětlení pojmu zaměstnanost, ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Evropská unie, Hospodářská politika

31x

Reaganomika

Práce se věnuje tomuto typu konzervativní hospodářské politiky. Nejprve charakterizuje podmínky jejího vzniku a poté popisuje její program, včetně ide... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Hospodářská politika

30x

Globalizace a nezaměstnanost

Tato práce se zabývá globalizací a její vazbou na nezaměstnanost. V úvodu globalizaci charakterizuje, popisuje její orgány, i globální problémy, které... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Hospodářská politika

30x

Politika nezaměstnanosti

Tato práce se zabývá politikou nezaměstnanosti. Popisuje skupiny uchazečů o zaměstnání. Věnuje se problematice veřejně prospěšných prací, i společensk... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Hospodářská politika

30x

Analýza vývoje a hospodářsko–politických souvislostí v oblasti životního prostředí, srovnání České republiky a Řecka

Obsahem práce je komparace vývoje celkových i strukturálních ukazatelů České republiky a Řecka v oblasti životního prostředí. První část se zabývá Evr... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Hospodářská politika

30x

Hospodářská situace v Protektorátu

Seminárka popisuje hospodářskou situaci na našem území v období Protektorátu. Popisuje hlavní rysy řízeného válečného hospodářství v českých zemích. D... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Hospodářská politika

29x
[1]  «  2  3  4  5  6  7  8  9  10  »  [11]