Nauky o anglickém jazyce (47) Nauky o francouzském jazyce (14) Nauky o latinském jazyce (2) Nauky o německém jazyce (27) Nauky o ostatních jazycích (7) Nauky o ruském jazyce (9) Nauky o slovenském jazyce (3) Nauky o španělském jazyce (17)
Název Goodness Staženo

Je možné žít zdravěji?

Práce se zaměřuje na krátkou úvahu v německém jazyce. Zamyšlení nad tím jak se žilo dříve, jak se žije v dnešní době a jak nás ohrožují civilizační ch... (detail)

Typ školy: Jazyková ‘kola

Kategorie: Nauky o německém jazyce

53x

Turistický ruch: vítězové a poražení - španělsky

Španělsky psaná práce se zamýšlí nad otázkou, proč jsou některé země turisticky nezajímavé, ačkoli mají pro turistický ruch potenciál. Úvahy jsou konk... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Nauky o španělském jazyce, Cestovní ruch - lokality

46x

Souhrn gramatiky

Práce formou poznámek vysvětluje některé z gramatických jevů a věnuje se také tématické slovní zásobě. Gramatika je vysvětlována česky s příklady. Slo... (detail)

Typ školy: Jazyková ‘kola

Kategorie: Nauky o anglickém jazyce

45x

Základní německá gramatika

Tato práce obsahuje stručný přehled základní německé gramatiky pro začátečníky. Zabývá se zájmeny, slovesy, podstatnými jmény, pořádkem slov ve větě, ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Nauky o německém jazyce

45x

Konjunktiv - německy

Práce je vypracováním gramatického přehledu konjuktivu v němčině, kdy představuje základní náležitosti tohoto slovesného jevu pro jednotlivé časy - pr... (detail)

Typ školy: Jazyková ‘kola

Kategorie: Nauky o německém jazyce

40x

Tvoření španělského subjuntivu

Práce se zabývá tvořením španělského subjuntivu, tj. spojovacího způsobu přítomného času. V souvislosti s tím uvádí záporný rozkaz, nepravidelná slove... (detail)

Typ školy: Jazyková ‘kola

Kategorie: Nauky o španělském jazyce

35x

Přehled německých funkčních sloves

Tato práce obsahuje komplexní přehled nejpoužívanějších funkčních sloves v němčině, nepostradatelnou pomůcku pro studenty germanistiky. Funkční sloves... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Nauky o německém jazyce

31x

Kondicionál 2. typu v obchodních textech s příklady - anglicky

Jedná se o vypracovanou seminární práci v angličtině, která se věnuje tématu kondicionálu II. typu v obchodních textech (Type II conditional in commer... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Nauky o anglickém jazyce

30x

Anglicismy v němčině - německy

Práce charakterizuje míru a formu používání slov původem z angličtiny v němčině a to převážně u mladých lidí. Součástí textu jsou některá cvičení a uk... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Nauky o německém jazyce

30x

Zájmenná příslovce en a y - francouzsky

Seminární práce ve francouzštině o gramatickém použití zájmených příslovcí EN a Y s příklady.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Nauky o francouzském jazyce

27x
[1]  «  3  4  5  6  7  8  9  10  11  »  [13]