Název Goodness Staženo

Metody a techniky na podporu tvořivosti

Práce heslovitě definuje následující metody a techniky, které podporují tvořivost v práci: Brainstorming, Brainwritting, Think Thank, Delfská metoda, ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Management, Osobnost managera


328x

Manažerská funkce - organizování

Tato práce se zabývá jednou z funkcí náplně manažera – organizováním. Heslovitě popisuje jednotlivé kroky procesu organizování, i jeho podstatu. Text ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Management, Osobnost managera


316x

Výkonnostní křivka

Teoretická část práce vysvětluje základní pojmy, týkající se výkonnostní křivky a rytmu práce. V praktické části autor sestavuje svou vlastní výkonnos... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Management

301x

Personalní management II.

Seminární práce se zabývá personální prací v podniku. Po úvodu o historii vývoje personální práce následuje představení personálních strategií, úkolů ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Management, Řízení lidských zdrojů


297x

Hotel Styl - SWOT analýza

Práce se věnuje SWOT analýze Hotelu Styl ve Východních Čechách. Jedná se o základní představení ubytovacího zařízení a dále je pak důraz kladen na zho... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Management

296x

Krizový plán firmy Massag a. s.

Práce předkládá krizový plán firmy Massag a. s. Nejprve specifikuje pojem "krizové řízení". Následně charakterizuje danou společnost. Sestavuje krizov... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Management

288x

Procesní management

Práce nejprve definuje základní pojmy. Poté se věnuje jednotlivým zásadám procesního řízení. Velmi podrobně popisuje zavádění a vývoj procesního řízen... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Management

249x

SWOT analýza vysokého školství

Práce v bodech představuje všeobecnou SWOT analýzu českého vysokého školství, tedy jaké jsou silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Management

241x

Management rizika

Práce shrnuje poznatky o managementu rizika. Věnuje se pojetí rizika. Klasifikuje nejen riziko samotné, ale všímá si také rizikových faktorů. Následně... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Management

236x

Moderní podnikové systémy řízení: pilíře konkurenceschopnosti podniku

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Management

234x
[1]  «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [30]