Název Goodness Staženo

Firma Telefónica O2 a její public relations (PR)

Cílem této seminární práce z marketingu je charakterizovat firmu Telefonica O2 a její vztahy s veřejností. Po stručném seznámení s činností firmy auto... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing, Public relations


124x

Sponzoring ve vybraném sportovním odvětví

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing

121x

Výběr distribučního kanálu a konkretizace prvků C metody na firmu XYZ

Práce formou výpisků stručně charakterizuje náklady, kapitál, kontrolu, pokrytí, charakter, kontinuitu, zákazníky, kulturu, konkurenci, firemní cíle a... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing

120x

Tonak, a.s. - marketing firmy

Práce charakterizuje firmu Tonak a.s., popisuje její strukturu, fungování a historii. Věnuje se také vnitřní organizaci podniku, produktu, a výrobnímu... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing

118x

KFC - porterův model

Text obsahuje analýzu konkurenčního prostředí společnosti KFC prostřednictvím porterova modelu pěti sil. Je zde popsáno ohrožení ze strany nových konk... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing


118x

Případová studie Johnson & Johnson: Tragédie Tylanolu

Práce se zabývá případovou studií Johnson & Johnson: Tragédie Tylanolu. Tvoří ji odpovědi na otázky, které se této studie týkají. Vyjadřuje se k jedu ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing

112x

Bar s lezeckou stěnou - marketingový plán

Jedná se o vypracovaný podnikatelský záměr na založení fiktivního baru s lezeckou stěnou. Nejdříve je fiktivní firma [mauntin] ba:r představena, poté ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing, Podnikatelský záměr

112x

Šablona marketingového plánu

Tato šablona obsahuje základní strukturu marketingového plánu a krátký popis výchozí situace k jeho vytvoření. Skládá se z několika málo odstavců kome... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing

111x

Olšanské papírny, a.s. - softwarová podpora marketingu

Práce se skládá ze tří souborů – ve Wordu je představena základní charakteristika společnosti; v Excelu je zpracována zkrácená rozvaha firmy, i finanč... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing

108x

Nábor dárců krve - marketingová koncepce

Práce se formou odrážek zabývá náborem dárců krve. Prostřednictvím marketingových nástrojů, a průzkumu trhu ukazuje, jak by bylo možné zvýšit počet dá... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing

106x
[1]  «  3  4  5  6  7  8  9  10  11  »  [24]