Název Goodness Staženo

Nestlé - komunikační aktivity firmy

Tato práce popisuje marketingové aktivity firmy Nestlé. Nejdříve se zaměřuje na značku Nescafé, kde jsou velmi stručně analyzovány jednotlivé komunika... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový mix


35x

Etika a morálka v reklamě

Seminární práce se zabývá dodržováním etiky v reklamě. V úvodu představuje kodex, nad jehož dodržování dohlíží Arbitrážní komise pro reklamu. Dále uvá... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový mix

42x

Diskoland MyŠ - profil firmy a marketingový mix

Seminární práce popisuje fiktivní společnost, která je orientovaná na pořádání kulturních a zábavných akcí. Seznamuje s jejím posláním, strategií a sl... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový mix

48x

Public relations, osobní prodej

Tato práce formou souvislého textu definuje PR, zabývá se jeho výdaji a funkcí. Poté popisuje osobní prodej, jeho fáze a řízení.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový mix

49x

Nivea Hair Care - marketingový mix

Práce obsahuje marketingový mix firmy Nivea. Nejdříve je rozepsána historie této firmy, poté text informuje o sortimentu. Obsahuje koncepci totálního ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový mix, Výrobek


50x

Deset zákonů psychologie prodeje v praxi

Práce na konkrétním příkladě z cestovní kanceláře ukazuje, jakým způsobem lze aplikovat některé ze zákonů psychologie prodeje na prodej zájezdů. Výpov... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový mix

51x

Marketingová strategie podniku

Práce zabývající se marketingovou strategií podniku je rozdělena na dvě části. První, teoretická, přibližuje pojem marketing a proces strategického pl... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing, Marketingový mix

54x

Zpracování kritérií pro porovnání s konkurencí u tří vybraných fitnesscenter

Jedná se o zpracování analýzy marketingového mixu tří pražských Fitness center. V práci jsou hodnocena všechna 4P, tedy místo, cena, prostředí a propa... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový mix

56x

Specifikace marketingových nástojů - Škoda Auto

Jedná se o práci, která specifikuje některé marketingové nástroje s konkrétnějším zaměřením na společnost Škoda Auto. Práce je kompilačního charakteru... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový mix

56x

Náprstkova muzea - marketingový plán

Práce nejdříve stručně představuje Náprstkovo muzeum v Praze z pohledu autora práce. Prostřednictvím analýzy SWOT seznamuje s kladnými i zápornými str... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový mix

58x
«  1  2  3  4  5  6  »