Název Goodness Staženo

Marketingový mix zámku

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový mix

101x

Marketingový mix společnosti NetTravel.cz

Práce se na teoretické i praktické úrovni zabývá základním nástrojem marketingu - tzv. marketingovým mixem. V teoretické části je podána jeho definice... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový mix

101x

Nestlé: marketingový mix čokoládových výrobků

Tento text ve stručnosti charakterizuje marketingový mix čokoládových výrobků společnosti Nestlé. Nejprve charakterizuje firmu a poté dané produkty a ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový mix, Výrobek

89x

Management organizací – metody stanovení ceny

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový mix

79x

Marketingový mix a jeho specifika ve službách

Práce popisuje výrobek z hlediska marketingu. Uvádí výrobkovou politiku, klasifikaci výrobků, problematiku ceny i cenové politiky. Zabývá se tvorbou c... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový mix

74x

Bride - svatební a společenská agentura - marketingový mix služeb

V této práci je podrobně rozpracovaný marketingový mix služeb, který je aplikován na fiktivní svatební a společenskou agenturu Bride. Nejdříve je uved... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový mix, Služby

64x

Marketing výrobků z ryb

Práce se zabývá komunikačním marketingovým mixem výrobků z ryb. Charakterizuje daný trh, věnuje se způsobům propagace, reklamy, podpory prodeje a PR. ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový mix

60x

Náprstkova muzea - marketingový plán

Práce nejdříve stručně představuje Náprstkovo muzeum v Praze z pohledu autora práce. Prostřednictvím analýzy SWOT seznamuje s kladnými i zápornými str... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový mix

58x

Zpracování kritérií pro porovnání s konkurencí u tří vybraných fitnesscenter

Jedná se o zpracování analýzy marketingového mixu tří pražských Fitness center. V práci jsou hodnocena všechna 4P, tedy místo, cena, prostředí a propa... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový mix

56x

Specifikace marketingových nástojů - Škoda Auto

Jedná se o práci, která specifikuje některé marketingové nástroje s konkrétnějším zaměřením na společnost Škoda Auto. Práce je kompilačního charakteru... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový mix

56x
«  1  2  3  4  5  6  »