Referáty služby

Název Goodness Staženo

Elektronický obchod

Elektronický obchod - historie elektronického obchodování (EDI (Elektronic Data Interchange)), e-Commerce obecně, e-Ekonomika a její charakter, základ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Služby

313x

Plánování gastro akce - raut

Práce obsahuje podrobnou přípravu gastro akce, včetně 2 variant menu, kalkulace, smlouvy o dílo, personálního zajištění, platebních podmínek nebo popt... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Služby

303x

Wellness

Práce se zabývá problematikou wellness. Charakterizuje pojem wellness, uvádí pět jeho součástí. Věnuje se vztahu wellness a výživy a wellness a pohybu... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Služby


258x

Fitcentrum MOVEMENT - marketing služeb

Práce charakterizuje oblast působení plánovaného fitcentra, analyzuje nabízené služby (kdo, komu co, poskytuje) a trhy, na které bude třeba se při jeh... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Služby

196x

Elektronické obchodování

Práce charakterizuje e-obchod, jeho specifika a problémy prodeje přes Internet, včetně způsobů, jakými jsou zatím řešeny. Dále se zabývá platbou v e-o... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Služby

164x

Profil firmy Lázně Slatinice

Práce nabízí profil společnosti Lázně Slatinice ve formě soupisu základních heslovitých informací o vnitřních a vnějších podmínkách firmy. Popisuje př... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Management, Podniková ekonomika, Služby

128x

Fitness studio Come and Fit - založení firmy

Práce se zabývá založením fitness studia Come and Fit, s. r. o. Po stručné charakteristice cíle firmy klasifikuje poskytované služby podle odvětvové ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Služby

85x

Elektronické bankovnictví

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Služby

75x

Vývoj mobilní komunikace v ČR

Tato práce se zabývá vývojem mobilní komunikace v České republice. Popisuje první vznikající systémy, i radiotelefony. Věnuje se problematice GSM. Uvá... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Služby


72x

Supermarkety - stručný přehled a charakteristika

Tato práce obsahuje současnou početní strukturu supermarketů v ČR, podíl řetězců, i nákupní tendence obyvatelstva. Uvádí, kdy začal prudký rozvoj supe... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Služby

72x
1  2  3  4  »