Název Goodness Staženo

Marketingová strategie podniku

Práce zabývající se marketingovou strategií podniku je rozdělena na dvě části. První, teoretická, přibližuje pojem marketing a proces strategického pl... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketing, Marketingový mix

53x

Deset zákonů psychologie prodeje v praxi

Práce na konkrétním příkladě z cestovní kanceláře ukazuje, jakým způsobem lze aplikovat některé ze zákonů psychologie prodeje na prodej zájezdů. Výpov... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový mix

50x

Nivea Hair Care - marketingový mix

Práce obsahuje marketingový mix firmy Nivea. Nejdříve je rozepsána historie této firmy, poté text informuje o sortimentu. Obsahuje koncepci totálního ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový mix, Výrobek


50x

Diskoland MyŠ - profil firmy a marketingový mix

Seminární práce popisuje fiktivní společnost, která je orientovaná na pořádání kulturních a zábavných akcí. Seznamuje s jejím posláním, strategií a sl... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový mix

48x

Public relations, osobní prodej

Tato práce formou souvislého textu definuje PR, zabývá se jeho výdaji a funkcí. Poté popisuje osobní prodej, jeho fáze a řízení.
... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový mix

48x

Etika a morálka v reklamě

Seminární práce se zabývá dodržováním etiky v reklamě. V úvodu představuje kodex, nad jehož dodržování dohlíží Arbitrážní komise pro reklamu. Dále uvá... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový mix

38x

Nestlé - komunikační aktivity firmy

Tato práce popisuje marketingové aktivity firmy Nestlé. Nejdříve se zaměřuje na značku Nescafé, kde jsou velmi stručně analyzovány jednotlivé komunika... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový mix


34x

Konkurence v oblasti vzduchotechniky – pro Třinecké železárny-inženýring, a. s.

Práce se zabývá charakteristikou totálního výrobku, konkrétního produktu. Zařazuje vybraný produkt, v tomto případě klimatizaci, do Maslowovy hierarch... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový mix

29x

Audi - marketingový mix

Tento text velmi stručně charakterizuje marketingový mix. Popisuje jeho nástroje, výrobkovou, cenovou, komunikační a distribuční politiku. Zmiňuje mar... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový mix


28x

Marketingový mix, propagace a SWOT analýza vybraného podniku

Semestrální práce podává obecné informace o vybraných nástrojích marketingového mixu a ve své druhé části navrhuje zlepšení pro propagaci firmy DAFE p... (detail)

Typ školy: VOŠ

Kategorie: Marketing, Marketingový mix

27x
«  1  2  3  4  5  6  »