Název Goodness Staženo

SWOT analýza obce Abertamy

Práce předkládá SWOT analýzu obce Abertamy, která se nachází v západní části Krušných hor a je známá rukavičkářskou výrobou. Uvádí jak slabé a silné s... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový výzkum

29x

Oriflame - marketingový průzkum firmy

Jedná se marketingový průzkum firmy Oriflame. Nejdříve je tato firma představena, poté je popsán cíl práce, metoda dotazování a výběr respondentů. Na ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový výzkum, Výrobek

29x

Mobilní telefon - marketingový výzkum

Tento text se zabývá marketingovým výzkumem. Teoretická část seznamuje s historií marketingu a marketingového výzkumu, včetně jeho významu. Dále uvádí... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový výzkum

28x

Vývoj maloobchodu v ČR po roce 2000

Práce seznamuje s vývojem maloobchodu v ČR po roce 2000. Text nejdříve definuje maloobchod a vypisuje členění maloobchodní činnosti. Rovněž jsou chara... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový výzkum

24x

Hospodářská krize - marketingový výzkum

Práce obsahuje marketingový výzkum, jehož cílem je zjistit, zda studenti Vysoké školy polytechnické v Jihlavě jsou informování o hospodářské krizi. Zd... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový výzkum, Světová ekonomika

23x

Vlasová kosmetika - marketingový výzkum

Práce obsahuje marketingový průzkum na téma vlasová kosmetika. Skládá se ze dvou částí. První část uvádí vyhodnocení dotazníku, které zahrnuje obecné ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový výzkum

22x

Hodnocení studentských tarifů mobilních operátorů

Práce obsahuje matematickou studii, jejímž cílem je zhodnotit nabídku studentských tarifů na českém trhu. Nejdříve se zaměřuje na historii a vývoj mob... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový výzkum

20x

Marketingový výzkum pro strategický marketing

Práce na teoretické úrovni seznamuje s marketingovým výzkumem pro strategický marketing. Popisuje postup při provádění výzkumu, zdroje dat a techniky ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový výzkum

16x

Konzumace alkoholu - marketingový průzkum

V práci jsou zachyceny výsledky průzkumu zabývajícího se konzumací alkoholu. Výzkum probíhal za pomocí dotazníku, na který odpovídalo 50 respondentů v... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový výzkum

15x

Kolo Olpran - analýza známosti

Cílem práce je pomocí dotazníku analyzovat spokojenost konkrétních zákazníků s jízdním kolem značky Olpran. Nejdříve je definována zájmová oblast, pot... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Marketingový výzkum, Výrobek

14x
«  1  2  3  4  5  6  7  8  »