Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Jazyky > Nauky o francouzském jazyce
Název Goodness Staženo

Francouzština pro začátečníky: 0. lekce 2. hodina

Učební text, vhodný pro úplné začátečníky, seznamuje stručně s třemi gramatickými jevy francouzského jazyka a poté předkládá množství písemných a ústn... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Nauky o francouzském jazyce

3x

Motivy středověké francouzské literatury v umění: Tristan a Izolda - francouzsky

Seminární práce z předmětu Starší francouzská literatura nejprve přibližuje příběh klasické středověké legendy o Tristanovi a Izoldě a poté ukazuje, j... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Nauky o francouzském jazyce, Literatura, Humanitní cizojazyčné práce, Umělecké obory - cizojazyčné práce


3x

Distribuce passé simple, imparfait a passé composé

Seminární projekt z kurzu Praktické a technické aspekty překladu se věnuje tématu výskytu a užití minulých časů ve francouzském jazyce. Je rozdělen na... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Nauky o francouzském jazyce

1x

Distribuce passé simple, imparfait a passé composé ve FJ - prezentace

Seminární projekt do kurzu Technické aspekty překladu se zabývá tématem využití minulých časů (imparfait, passé composé a passé simple) ve francouzšti... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Nauky o francouzském jazyce

0x
«  1  2