Název Goodness Staženo

Finanční deriváty a jejich využití při minimalizaci rizika při zahraničních platebních operacích

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Světová ekonomika

158x

Ropa a její význam pro světovou ekonomiku

Tato práce je zaměřena na pohled na ropu z hlediska světové ekonomiky. Úvodem se seznámíte se základními vlastnostmi ropy a jejím vývojem z historické... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Světová ekonomika

156x

Hospodářské společenství západoafrických států (ECOWAS)

Práce se zabývá regionální mezinárodní organizací ECOWAS (Hospodářské společenství západoafrických států) a její činností v oblasti řešení a prevence ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Světová ekonomika

150x

Finanční krize roku 2008 a její dopady na společnost vyrábějící technické součástky

Práce se zabývá hospodářskou krizí z roku 2008. Informuje o jejích příčinách, průběhu a také jejích následcích. Detailněji se zaměřuje na dopady, kter... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Světová ekonomika

145x

Mezinárodní měnový fond

V této práci jsou objasněny důvody, které vedly k založení Mezinárodního měnového fondu. Nastíněna je i jeho základní historie i cíle, které má splňov... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Světová ekonomika

138x

Severoamerické dohody o volném obchodu (NAFTA)

Práce přibližuje nadnárodní koncern NAFTA (Severoamerické dohody o volném obchodu). Seznamuje s motivy jeho vzniku, a dopadem v jednotlivých oblastech... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Světová ekonomika

136x

Světová ekonomika: Evropská měnová unie

Práce pojednává o postupu vytváření Evropské měnové unie. Dále se zabývá přínosy a riziky zavedení jednotné měny a uvádí názory na její úspěšnost. Záv... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Evropská unie, Světová ekonomika

123x

OECD – Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj

Práce představuje Organizaci pro ekonomickou spolupráci a rozvoj OECD. Uvádí členské země včetně dat jejich připojení. Zabývá se činností organizace. ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Světová ekonomika

120x

Světové hospodářství a mezinárodní trhy: světový obchod se zbožím a službami

... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Světová ekonomika

113x

Skořice

Práce se věnuje zhodnocení produkce, importu a exportu skořice na mezinárodní úrovni v letech 1994 - 2004. V příloze se nacházejí tabulky. Text byl vy... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Světová ekonomika

102x
[1]  «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [13]