Seminarky.cz > Seminárky/Referáty > Technické obory > Technické - ostatní
Název Goodness Staženo

Technická normalizace

Co je to technická normalizace - vysvětlení. Normalizace - unifikace, typizace, specifikace jako normalizační metody. Historie - podrobný vývoj. Druhy... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Technické - ostatní

84x

Sdílení tepla a proudění

Výpočet tlakových ztrát - 3 příklady, výtok plynu otvory - 1 příklad, výtok plynu jednoduchou tryskou - 1 příklad, výtok plnu Lavalovou tryskou - 1 př... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Technické - ostatní

83x

Rétorika a prezentace na PC

Tato práce se zabývá problematikou prezentace. Věnuje se tématu audiovizuální prezentace, zdůrazňuje význam použití ukazovátka a projektoru. Zmiňuje f... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Technické - ostatní, Humanitní - ostatní

77x

Datový relační model - slovensky

Obsahem této práce je popis modelu telefonního záznamu. Nejdříve je znázorněno a popsáno schéma, poté je uveden celkový popis postupu, včetně návrhu, ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Technické - ostatní, Technické obory - cizojazyčné práce

76x

Analyza rizik při manipulaci s materiálem

Úvod - téma, doprava a manipulace s materiálem. Analýza rizik - posuzování rizika: současný systém, odvolání na zákony, na čem postupy závisí, výběr ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Logistika, Technické - ostatní

57x

Proč jsou počítače první univerzální stroje v dějinách lidstva? - úvaha

Tato práce obsahuje úvahu na téma počítače. Hledá souvislosti mezi podstatou počítače jako takového a historií vývoje počítačů od 17. století. Uvádí, ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Informatika, Technické - ostatní

39x

Operační výzkum – řešené testy

Jsou zde popsány základní teoretické otázky operační analýzy, dále pak postup řešení primární a duální úlohy, postup řešení vektorů a podmínky nebo po... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Technické - ostatní

33x

Výroba nitroglycerínu

Technologické principy výroby nitroglycerinu. Nitrační směs - rovnice esterifikace, stupně znitrování, pokrok. Aparatura - dle metod. Míchání - dokona... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Technické - ostatní

29x

Návrh variant zabezpečení Letiště Pardubice

Práce představuje nejen letiště jako instituci všeobecně, ale zaměřuje se hlavně na řešení zabezpečení provozu na letišti v Pardubicích z pohledu služ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Technické - ostatní

26x

Stanovení topného faktoru tepelného čerpadla - laboratorní protokol

Jedná se o vypracovaný laboratorní protokol, jehož zadáním bylo stanovení topného faktoru tepelného čerpadla, čímž je poměr tepla na srážníku ku teplu... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Technické - ostatní

22x
«  1  2  3  4  »