Název Goodness Staženo

Vývojové tendence územní veřejné správy ČR

Obsahem seminární práce je chronologické zachycení stavů a změn v místní veřejné správě ČR v období 1989 – 2004 a komparace koncového stavu se stavem ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Veřejná ekonomika

77x

Veřejná volba

Veřejná volba a veřejné finance - tržní mechanismy, rovnováha na trhu, teorie veřejné volby, logika kolektivní akce, rozhodování konsensem neboli jedn... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Veřejná ekonomika

75x

Územní správa v České republice a její institucionální zabezpečení

Práce se zabývá územní správou České republiky a jejím institucionálním zabezpečením. Popisuje členění na centrální, regionální, subregionální, a míst... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Veřejná ekonomika

71x

Lesnictví České republiky

Práce se zabývá lesnictvím v České republice. Věnuje se postavení lesnictví v ČR, úkolům lesního hospodářství, držbě lesů a orgánům Státní správy lesů... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Veřejná ekonomika

66x

Neziskový sektor, neziskové organizace - charakteristika

Tato práce se zabývá problematikou neziskového sektoru, zejména neziskovými organizacemi. V úvodu definuje, co je to neziskový sektor, a uvádí jeho pr... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Podniková ekonomika, Veřejná ekonomika

64x

Vyrovnaný a přebytkový rozpočet

Tato práce zjišťuje, které země dosáhly nebo dosahují vyrovnaného nebo přebytkového státního rozpočtu. Je zde zachycen jak státní rozpočet ČR od roku ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Veřejná ekonomika

62x

Šumperk - organizační složky, příspěvkové organizace, nevládní neziskové organizace a veřejné zakázky

Práce se skládá ze čtyř části. První část formou eseje vysvětluje proč je nutné zřizovat organizační složky i příspěvkové organizace. Popisuje 4. zákl... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Veřejná ekonomika


62x

Rozpočtový proces podle českého práva

Práce kompilačního charakteru se věnuje představení rozpočtu České republiky a stanovení jeho základních pravidel. Zmíněn je i proces, rozpočtové obdo... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Veřejná ekonomika

61x

Státní rozpočet ČR

Práce informuje, co je to státní rozpočet a jaké mohou nastat rozpočtové případy. Seznamuje nejen s jeho příjmy a výdaji, ale také tvorbou, funkcí stá... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Veřejná ekonomika

61x

Důchodová reforma a penzijní připojištění

Práce se zabývá důchodovou reformou a penzijním připojištěním. Na základě odborné literatury je popsán důchodový systém, včetně druhů důchodů a jejich... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Veřejná ekonomika


60x
[1]  «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [13]