Název Goodness Staženo

Důchodový systém

Práci popisuje, jak jsou důchody financovány, jak vypadají základní předpis dávek a jaká je jejich výše. Opominuta není ani problematika zvýšení věkov... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Veřejná ekonomika

37x

Strategie dle fáze životní křivky výrobku

Text popisuje strategie dle fáze životní křivky výrobku. Nejdříve vysvětluje základní pojmy z této oblasti, poté vypisuje fáze životního cyklu výrobku... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Veřejná ekonomika, Výrobek


36x

Financování středních a základních škol

Práce se pouze teoreticky zabývá financováním středních a základních škol. Nejdříve definuje neziskové organizace, poté se věnuje školství u nás. Uvád... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Veřejná ekonomika

34x

Veřejný rozpočet a veřejný dluh

Tématem práce je veřejný rozpočet a veřejný dluh. V první části jsou vysvětleny základní pojmy spojené s veřejným sektorem, státním rozpočtem a veřejn... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Veřejná ekonomika

34x

Exportní politika státu

Práce charakterizuje státní proexportní politiku. Poté se podrobně věnuje službám, které poskytují jednotlivé instituce působící na území ČR, a poskyt... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Veřejná ekonomika

33x

Úvaha o motýlovi aneb hospodářská krize - esej

Práce se formou eseje zamýšlí nad současnou hospodářskou krizí. Na pozadí definice teorie chaosu amerického matematika Edwarda Lorenze popisuje propoj... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Veřejná ekonomika

33x

Problematika podpory podnikání v České republice

Práce se zaměřuje na možnosti České republiky podporovat mikroekonomickou sféru především za pomoci Evropské unie. V první části uvádí základní pojmy,... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Evropská unie, Veřejná ekonomika

33x

Veřejná správa v obci Ostravice

Jedná se o představení obce Ostravice, kde je zmíněna historie obce, jej instituce a správní orgány. Součástí práce je také zhodnocení hospodářské sit... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Veřejná ekonomika

32x

Systém sociálního zabezpečí ČR

Tato práce se stručně věnuje systému sociálního zabezpečení v České republice. Přibližuje jednak samotný pojem sociálního zabezpečení, jednak systém d... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Veřejná ekonomika

31x

Státní rozpočet - rozpočtový proces

Tento text se zabývá státním rozpočtem, jeho rozpočtových procesem. Práce nejdříve popisuje státní rozpočet, poté zmiňuje jeho funkci. Informuje o jeh... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Veřejná ekonomika


31x
[1]  «  2  3  4  5  6  7  8  9  10  »  [13]