Název Goodness Staženo

Tržní selhání jako důvod pro vládní zásahy

Práce se věnuje charakteristice tržního selhání, jeho příčinám makro- a mikroekonomickým, dále jsou součástí textu dva pohledy na úholu vlády - normat... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Veřejná ekonomika

22x

Srovnání národních účtů ČR a SR

Tato práce uvádí srovnání národních účtů České a Slovenské republiky. Nejdříve dokládá stručný ekonomický popis obou zemí. Poté popisuje a analyzuje s... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Veřejná ekonomika, Světová ekonomika

21x

Soudobé trendy veřejných financí

Soudobé trendy v oblasti veřejných financí - změny ve 20. století, trendy prosazující se na výdajové straně veřejných rozpočtů, trendy prosazující se ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Veřejná ekonomika

20x

Brno Chrlice - obecní zřízení

Práce se skládá ze dvou částí. Praktická charakterizuje obec Chrlice a její správní orgány. Ukazuje, jakým způsobem rozhodování na úrovni obce probíh... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Veřejná ekonomika

20x

Zdroje financování ve zdravotnictví - esej

Esej nejprve charakterizuje typy financování zdravotnictví v různých zemích. Následně vysvětluje systém zdravotnictví, který je využíván v České repub... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Veřejná ekonomika, Medicína

20x

Důchody a průměrná výše důchodu v České republice

Práce seznamuje s důchody a jejich průměrnou výší v ČR. Nejdříve popisuje pilíře důchodového systému, poté se zabývá financováním penzijního systému. ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Veřejná ekonomika

19x

Současné postavení obcí v systému veřejné správy

Práce zabývající se problematikou současného postavení obcí v systému veřejné správy je rozdělena do tří hlavních oddílu. První seznamuje s jednotlivý... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Veřejná ekonomika

18x

Finanční kontrola ve veřejné správě

Práce se zabývá finančními kontrolami ve veřejné správě. Jednotlivé kontroly blíže rozebírá, informuje o jejich náplni, cílech a charakterizuje jejich... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Veřejná ekonomika

18x

Žádost o dotaci na zateplení domu

Seminární práce sleduje možnosti čerpání dotací na zateplení domu. V úvodní části je popsán záměr investora, obecné informace o projektu, jeho rizika ... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Veřejná ekonomika

16x

Financování zdravotní péče a zdravotnictví v ČR

Práce vymezuje podstatu financování zdravotní péče v ČR. Popisuje situaci ve zdravotnictví ve 20. a 21. století a věnuje se problematice zpoplatnění z... (detail)

Typ školy: VŠ

Kategorie: Veřejná ekonomika

15x
[1]  «  4  5  6  7  8  9  10  11  12  »  [13]