Název Goodness Staženo

Vypravování a jeho postupy - maturitní otázka 38/43

Jedná se o vypracovanou maturitní otázku z češtiny, která se věnuje představení slohového útvaru vypravování. Předchozí maturitní otázku naleznete zde... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština

214x

Rétorika, její vývoj, podstata, útvary - maturitní otázka 37/43

Jedná se o vypracovanou maturitní otázku z češtiny, která se věnuje oblasti rétoriky, jaký byl její vývoj, podstata a jednotlivé útvary. Předchozí mat... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština

220x

Maturitní otázky z mluvnice českého jazyka

Členění indoevropských jazyků - jazyk, znaky, indoevropské jazyky, slovanské jazyky a jejich dělení, vývoj hlásek češtiny až do 14. století, další výv... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština

222x

Alois Jirásek - Staré pověsti české

Práce je rozborem díla potřebným k maturitě z Českého jazyka. Klade důraz především na stručný výtah z děje jednotlivých pověstí, vliv díla, život aut... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština

226x

Tvoření slov a slovní zásoba - maturitní otázka 27/43

Práce definuje základní pojmy týkající se tvorby slov odvozováním, skládáním a zkracováním. Předchozí maturitní otázku naleznete zde detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština

228x

Jazyk a jazyková komunikace - maturitní otázka 11/15

Tento stručný přehled charakterizuje a vysvětluje jednotlivé pojmy, týkající se jazykovědy a jazykové situace v Evropě. Předchozí maturitní otázku nal... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština

231x

Dialektologie - maturitní otázka

Tato otázka definuje dialektologii a její typy. Zmiňuje počátky této vědy u nás a věnuje se zeměpisným a zvláštním nářečím.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština

233x

Stařec a moře

Práce se zaměřuje na rozbor díla Stařec a moře od Ernesta Hemingwaye. Popisuje nejen knihu, ale i život autora. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština


234x

Souvislost českého jazyka a literatury - maturitní otázka 18/26

Vypracovaná maturitní otázka z českého jazyka se věnuje souvislostem českého jazyka s literaturou. Práce je zpracována formou tabulky, která k časovém... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština, Literatura

239x

Obraz Doriana Graye - Oscar Wilde

Práce je zaměřena na rozbor díla Obraz Doriana Graye od spisovatele Oscara Wilda. Jedná se o plně vypracovanou maturitní otázku z literatury dle novýc... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština, Literatura

246x
[1]  «  13  14  15  16  17  18  19  20  21  »  [22]