Název Goodness Staženo

Počátky českého realismu - maturitní otázka

Maturitní otázka z literatury velmi povrchně informuje o počátcích českého realismu. Seznamuje s životem a dílem Karla Havlíčka Borovského, Boženy Něm... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština

261x

Úvaha - maturitní otázka 42/43

Jedná se o vypracovanou maturitní otázku z češtiny, která se věnuje představení slohového útvaru úvahy. Předchozí maturitní otázku naleznete zde detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština

257x

Slohové rozvrstvení slovní zásoby - maturitní otázka 21/26

Maturitní otázka z českého jazyka se stručně zabývá slohovým rozvrstvením slovní zásoby. Krátce se zastavuje u spisovné podoby. Rozebírá také nespisov... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština

256x

Jazykovědné disciplíny, vývoj jazykovědy u nás - maturitní otázka 33/43

Práce definuje v heslech jednotlivé oblasti jazykovědy a jejich vzájemné vztahy v rámci jazykového systému. Druhá část popisuje důležité mezníky ve vý... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština

247x

Obraz Doriana Graye - Oscar Wilde

Práce je zaměřena na rozbor díla Obraz Doriana Graye od spisovatele Oscara Wilda. Jedná se o plně vypracovanou maturitní otázku z literatury dle novýc... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština, Literatura

240x

Souvislost českého jazyka a literatury - maturitní otázka 18/26

Vypracovaná maturitní otázka z českého jazyka se věnuje souvislostem českého jazyka s literaturou. Práce je zpracována formou tabulky, která k časovém... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština, Literatura

237x

Dialektologie - maturitní otázka

Tato otázka definuje dialektologii a její typy. Zmiňuje počátky této vědy u nás a věnuje se zeměpisným a zvláštním nářečím.
... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština

233x

Jazyk a jazyková komunikace - maturitní otázka 11/15

Tento stručný přehled charakterizuje a vysvětluje jednotlivé pojmy, týkající se jazykovědy a jazykové situace v Evropě. Předchozí maturitní otázku nal... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština

230x

Tvoření slov a slovní zásoba - maturitní otázka 27/43

Práce definuje základní pojmy týkající se tvorby slov odvozováním, skládáním a zkracováním. Předchozí maturitní otázku naleznete zde detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština

227x

Stařec a moře

Práce se zaměřuje na rozbor díla Stařec a moře od Ernesta Hemingwaye. Popisuje nejen knihu, ale i život autora. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Čeština


226x
[1]  «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [19]