Název Goodness Staženo

Termické jevy, závislost fyzikálních veličin na teplotě, teplo a práce

Práce obsahuje tři maturitní otázky z fyziky týkající se termických jevů, závislosti fyzikálních veličin na teplotě a tepla a práce.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika


233x

Mechanické kmity

Práce se zabývá maturitní otázkou mechanické kmitání (mechanické oscilátory, frekvence, úhlová frekvence, rázy, rezonance). Práce obsahuje nákresy a v... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika

227x

Mechanické vlnění a akustika

Práce se zabývá maturitní otázkou mechanické vlnění a akustika (vlastnosti mechanického vlnění, jeho skládání, ohyb, lom a odraz, zvuk a jeho vlastnos... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika

224x

Elektrický proud v polovodičích

Práce se zabývá maturitní otázkou elektrický proud v polovodičích (vlastní a nevlastní polovodiče, polovodičová dioda a její využití, tranzistor a jeh... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika

220x

Elektrostatika

Práce se zabývá maturitní otázkou elektrostatika (elektrický náboj a jeho vlastnosti, vodiče a izolanty, elektrické pole, elektrické napětí, kapacita ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika

200x

Kompletní elektrický proud v kovech - maturitní otázka

Práce je stručná, jasná, barevná. Zpracovaná jako maturitní otázka na téma elektrický proud v kovech, ale může sloužit i jako normální podklad ke stud... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika

194x

Otázky do strojírenské technologie

Práce obsahuje vypracované otázky ze strojírenské technologie. Jedná se například o otázky jako jsou výroba surového železa ve vysoké peci, slitiny že... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika, Průmyslová škola

192x

Struktura a vlastnosti plynů

Tato práce se zabývá maturitní otázkou struktura a vlastnosti plynu (tekutost, plyn versus ideální plyn, vnitřní energie plynu, děje s ideálním plynem... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika

190x

Struktura a vlastnosti kapalin

Práce se zabývá maturitní otázkou struktura a vlastnosti kapalin (tekutost, kapalina versus ideální kapalina, povrchová vrstva a kapilární jevy). Prác... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika

179x

Kvantová fyzika

Práce je zaměrena na maturitní otázku, která se zabývá kvantovou fyzikou. Seznamuje s vlnově částicovým charakterem částic, popisuje a objasňuje Compt... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika

150x
«  1  2  3  4  5  6  7  »