Název Goodness Staženo

Základy speciální teorie relativity

Práce je zaměřena na maturitní otázku, která se zabývá speciální teorií relativity. Práce seznamuje se základními principy, popisuje a objasňuje relat... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika

142x

Elementární částice a fyzikální interakce

Práce se zabývá maturitní otázkou na téma elementární částice a fyzikální interakce (částice a antičástice, leptony, hadrony, baryony, mezony, fermion... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Chemie, Fyzika

138x

Vlnové vlastnosti světla

Práce se zabývá maturitní otázkou č.22 na téma vlnové vlastnosti světla (interference, ohyb,lom, ...). V pravém sloupci obsahuje nákresy a vzorce vhod... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika


135x

Jaderné reakce

Práce se zabývá maturitní otázkou na téma jaderné reakce (obecný úvod, energetická bilance, jaderná syntéza a štěpení...). V pravém sloupci obsahuje n... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Chemie, Fyzika

132x

Optické soustavy

Práce se zabývá maturitní otázkou č.23 na téma optické soustavy (zákon odrazu a lomu, zrcadla, čočky, oko). V pravém sloupci obsahuje nákresy a vzorce... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika

125x

Elektronový obal atomu

Práce se zabývá maturitní otázkou elektronový obal atomu (atom a jeho modely v průběhu historie, kvantová čísla, interakce světla s elektronovým obale... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika

121x

Struktura atomového jádra

Práce se zabývá maturitní otázkou struktura atomového jádra (nukleony a kvarky, jaderné síly, vazebná energi jádra, radioaktivita, ...). V pravém slou... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika

117x

Elektromagnetické kmitání a vlnění

Práce se zabývá maturitní otázkou č.21 na téma elektromagnetické kmitání a vlnění (EM pole, EM oscilátory, rezonance, EM vlnění - zákony lomu a odrazu... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika

116x

Stacionární magnetické pole

Práce je zaměřena na maturitní otázku, která se zabývá magnetickým polem magnetů, magnetickými silami a jevy ve stacionárním magnetickém poli a dělení... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika

114x

Střídavý proud

Práce se zabývá maturitní otázkou č.19 na téma střídavý proud (obecný úvod, vznik a rozvod, výkon a efektivní hodnoty střídavého proudu, transformátor... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Fyzika

104x
«  1  2  3  4  5  6  7  »