Seminarky.cz > Maturitní otázky > Hotelnictví a turismus
Název Goodness Staženo

Kongresový cestovní ruch; venkovská turistika

Maturitní otázka z hotelnictví na téma kongresový cestovní ruch, venkovská turistika. Jednoduché téma, které není třeba dále rozvádět. Tato práce obsa... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Hotelnictví a turismus

130x

Pasové a vízové služby - cestovní ruch

Práce je zaměřena na pasové a vízové povinnosti. V práci je obsaženo vše potřebné ke vstupu do země a kde platí vízum. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Hotelnictví a turismus

121x

Management (řízení podniku) + osobnost managera

Jedna z maturitních otázek z ekonomických a hotelových škol pro školní část maturitní zkoušky. Práce obsahuje vše podstatné k tomuto tématu, je jasná ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Hotelnictví a turismus

111x

Směnárenské služby - cestovní ruch

Práce se zabývá tématem Směnárenské služby - cestovní ruch. Práce je zaměřena na valuty, devize, zahraniční platební dokumenty, dělení směnárenských m... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Obchodní akademie, Hotelnictví a turismus, Ekonomie

101x

Služby CK a ubytovací služby

Práce obsahuje pár vět o službách cestovních kanceláří. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Hotelnictví a turismus

78x

Maturitní otázky z hotelového provozu

Práce obsahuje 25 maturitních otázek z předmětu hotelový provoz, který je vyučován na středních hotelových školách. Jednotlivé otázky podrobně rozebír... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Hotelnictví a turismus

66x

Hotelové pokoje a služby na pokojích - maturitní otázky

Maturitní otázka uvádí téma hotelové pokoje a služby na pokojích. Vypisuje druhy pokojů. Heslovitě popisuje vybavení hotelového pokoje a druhy speciál... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Hotelnictví a turismus

54x

Základní evidence v hotelu - maturitní otázka

Maturitní otázka seznamuje se základní evidencí v hotelu. Povrchně informuje o provozní evidenci na úseku front office a možnostech využití informační... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Hotelnictví a turismus


49x

Cestovní ruch Velké Británie, Irska a Dánska

... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Hotelnictví a turismus

44x

Cestovní ruch ve střední Evropě

... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Hotelnictví a turismus

41x
«  1  2  3  4  5  6  7  »