Seminarky.cz > Maturitní otázky > Obchodní akademie
Název Goodness Staženo

Management - ekonomika

Práce se zaměřuje na maturitní otázku z managementu. Vysvětluje jaké druhy existují, jaké je postavení vyšších pracovníku nebo motivace lidí. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Obchodní akademie

1x

Personální činnost - ekonomia

Práce obsahuje maturitní otázku z personální činnosti do ekonomiky. Popisuje podrobnou charakteristiku rozdělení zaměstnanců, druhy mezd, přesný výpoč... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Obchodní akademie

1x

Mezinárodní organizace a EU

Práce se zaměřuje na mezinárodní organizace a EU. Popisuje například mezinárodní měnový fond, světovou banku nebo organizaci G-8.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Obchodní akademie, Ekonomie

1x

MARKETING_Maturitní otázky 1-25

Jedná se o kompletně vypracovaný seznam otázek k maturitní zkoušce z MARKETINGU v roce 2014. Veškeré otázky jsou úplné a přehledně seřazené, dle poslo... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Obchodní akademie

1x

Finanční trh

Práce je zaměřena na maturitní otázku Finanční trh. Práce obsahuje například charakteristiku finančního trhu, členění finančního trhu a charakteristik... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Obchodní akademie, Ekonomie

1x

Náklady, výnosy a hospodářský výsledek

Práce obsahuje maturitní otázku z ekonomie na téma náklady, výnosy a hospodářský výsledek. Popisuje členění nákladů, kalkulace a její metody, členění ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Obchodní akademie

1x

Mezinárodní integrace a Evropská unie

Práce je zaměřena na maturitní otázku o evropské unii. Práce obsahuje například historii EU a její základní cíle, instituce a orgány, symboly a popisu... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Obchodní akademie

1x

Národní hospodářství

Práce zpracovává maturitní otázku Národní hospodářství. Práce obsahuje například národní hospodářství, hospodářský cyklus, měření výkonností, magický ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Obchodní akademie, Ekonomie

0x

Marketing v kontextu historického vývoje

Práce je zaměřena na maturitní otázku: Marketing v kontextu historického vývoje. Práce obsahuje výrobní, výrobkovou, prodejní, marketingovou a sociáln... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Obchodní akademie

0x

Management

Práce je zaměřena na maturitní otázku Management. Práce obsahuje například podstatu managementu, vývoj a osobnost manažela, typy manažerů, vlastnosti ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Obchodní akademie

0x
«  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »