Název Goodness Staženo

Obsah maturitních otázek z pedagogiky

Práce obsahuje stručný obsah maturitních otázek z pedagogiky. Jedná se o dvacet otázek jako jsou například pedagogika a její předmět, základní pedagog... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Pedagogika

217x

Škola jako sociální prostředí

Práce se zabývá tématem škola jako sociální prostředí. Definuje školu, vymezuje funkce školy, popisuje socializaci a sociální klima školy a nakonec se... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Pedagogika

207x

Úmluva o právech dítěte

Práce obsahuje obecně popsanou úmluvu o právech dítěte. Navíc obsahuje i mezinárodní organizace zabývající se lidskými právy. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Pedagogika

201x

Trestní činnost mládeže

... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Pedagogika

182x

Vybrané kapitoly z didaktiky

Práce se zaměřuje na vybrané kapitoly z didaktiky. Rozebírá předmět didaktiky, různé druhy vzdělání, koncepce vyučování i sebevzdělávání. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Pedagogika

160x

Děti a mládež vyžadující pozornost

Práce se zaměřuje na děti a mládež vyžadující pozornost. Rozebírá neúspěšného žáka, školní nezralost, neurózu, neharmonické rodinné prostředí nebo vzd... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Pedagogika

159x

Náhradní rodinná péče

Seminární práce detailně analyzuje otázku náhradní rodinné péče. Součástí práce je rovněž výklad hlavních pojmů z oblasti pedagogiky.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Pedagogika

111x

Logopedie - maturitní otázky 1/3

Jedná se o studijní materiál k maturitě, který se věnuje stanovení termínu logopedie a jeho oboru, dále pak vysvětluje základní pojmy, jaký je význam ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd, Pedagogika

101x

Školská soustava v ČR - maturitní otázka 3/3

Jedná se o zpracovanou maturitní otázku z pedagogiky, která se věnuje představení školské soustavy české republiky. Vysvětleny jsou základní znaky čes... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd, Pedagogika

97x

Základy pedagogiky volného času

Práce obsahuje téma základy pedagogiky volného času. Rozebírá volný čas jako fenomén, rozdělení a funkce, možnosti školy a rodiny ve využitém volném č... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Pedagogika

92x
«  1  2  3  4  5  6  7  »