Název Goodness Staženo

Základy pedagogiky volného času

Práce obsahuje téma základy pedagogiky volného času. Rozebírá volný čas jako fenomén, rozdělení a funkce, možnosti školy a rodiny ve využitém volném č... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Pedagogika

71x

Tyflopedie

Práce obsahuje téma tyflopedie. Rozebírá zrakové postižení. Jejich příčiny, kompenzační mechanismy a zásady práce a komunikace s osobami se zrakovým p... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Pedagogika

48x

Osobnost pedagoga

Práce obsahuje maturitní otázku na téma osobnost pedagoga. Rozebírá jaké jsou požadavky na učitele, autorita učitele i spolupráce pedagoga s dalšími č... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Pedagogika

27x

Rodina - maturitní otázka

Maturitní otázka zpracovává téma rodina. Uvádí její charakteristiku, vyjmenovává základní typy a v několika bodech seznamuje s jejími hlavními funkcem... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd, Pedagogika

22x

Globalizace - maturitní otázka 8/14

Maturitní otázka se zabývá globalizací. Po vysvětlení obecného pojmu sleduje příčiny globalizace, uvádí pozitiva a negativa, které tato problematika p... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd, Pedagogika

15x

Poruchy komunikace - maturitní otázka 7/14

Maturitní otázka z pedagogiky představuje tři druhy speciální pedagogiky - surdopedii, logopedii a oftalmopedii. Zabývá se především druhy postižení j... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd, Pedagogika

14x

Pedagogické myšlení v 17. - 19. století - maturitní otázka 14/14

Otázka seznamuje s pedagogickým myšlením 17. – 19. století. Představuje významné filozofy Anglie, Francie, Německa, USA, Švýcarska, Itálie i Ruska. In... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd, Pedagogika

14x

Pedagogické styly a alternativní školství - maturitní otázka

První část textu seznamuje s pedagogickými styly 20. století. Charakterizuje tak například pedagogiku pragmatickou, experimentální, sovětskou, či anti... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd, Pedagogika

12x

Úvod do pedagogiky - maturitní otázka 1/14

Maturitní otázka z pedagogiky seznamuje s předmětem pedagogické disciplíny, uvádí základní i praktické disciplíny a stručně vysvětluje základní pojmy.... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd, Pedagogika

10x

Autismus, edukace jedinců s autismem - maturitní otázka 12/14

Tento se text v krátkých heslech věnuje autismu. Skládá se ze dvou částí. První se věnuje obecné rovině autismu. Autorka nejprve autismus charakterizu... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd, Pedagogika

9x
«  1  2  3  4  5  6  7  »