Název Goodness Staženo

Autismus, edukace jedinců s autismem - maturitní otázka 12/14

Tento se text v krátkých heslech věnuje autismu. Skládá se ze dvou částí. První se věnuje obecné rovině autismu. Autorka nejprve autismus charakterizu... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd, Pedagogika

9x

Specifické poruchy učení - maturitní otázka 11/14

Maturitní otázka se zabývá specifickými poruchami učení, čtenářům představuje dyslexii, dysgrafii a dyskalkulii. Uvádí možné příčiny vzniku těchto one... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd, Pedagogika

7x

Somatopedie a zdravotně znevýhodněné osoby - maturitní otázka

Maturitní otázka si všímá jedinců s tělesným postižením, rozepisuje se o obrnách, deformacích, amputacích i malformacích. Uvádí jejich druhy, projevy ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd, Pedagogika

7x

Hra, učení, práce - činnosti nezbytné pro edukaci

Jedná se o seminární práci, která detailně analyzje maturitní otázku Hra, učení, práce - činnosti nezbytné pro edukaci. Seoučástí práce je rovněž výkl... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Pedagogika

7x

Složky a činitelé edukace - maturitní otázka 2/14

Maturitní otázka v bodech seznamuje se základními složkami edukace, poté se zaměřuje na edukační činitele. Charakterizuje osobu pedagoga a uvádí jeho ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd, Pedagogika

6x

Systém vzdělávání - maturitní otázka 3/14

Tato maturitní otázka z pedagogiky se zabývá školskou soustavou a jejím systémem v České republice, USA, Německu a Velké Británii. Největší důraz je k... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd, Pedagogika

6x

Psychopedie - maturitní otázka

Maturitní otázka nejprve vymezuje základní pojmy související s psychopedií. Poté rozděluje osoby trpící mentální retardaci do několika stupňů, specifi... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd, Pedagogika

6x

Alternativní školství

Práce obsahuje seminární práci, která detailně analyzuje pedagogickou maturitní otázku Alternativní školství. Součaástí práce je rovněž výklad hlavníc... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Pedagogika

6x

Počátky výchovy a vzdělávání ve východních zemích - maturitní otázka 4/14

Maturitní otázka se zabývá výchovou a vzděláváním ve starověku. Autor popisuje vzdělávání v prvobytně pospolné společnosti, v Mezopotámii, Indii a Čín... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Základy společenských věd, Pedagogika

3x

Vývoj názorů na výchovu v 17. - 19. století

Práce se zaměřuje na vývoj názorů na výchovu v 17. - 19. století. Rozebírá myšlení známých pedagogů jako jsou například John Locke, Jean Jacque Rousse... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Pedagogika

3x
«  1  2  3  4  5  6  7  »