Název Goodness Staženo

Systém práva ČR

Tato maturitní otázka vysvětluje, jaký je systém práva v České republice. Otázka ukazuje přehled právních odvětví, u kterých vždy vysvětluje pojem a v... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Právo

205x

Rodinné právo

Tato práce se zabývá 2. částí občanského zákoníku, teda rodinným právem. Nejprve rodinné právo charakterizuje jako celek a poté přechází k jednotlivým... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Právo

189x

Veřejná správa - maturitní otázky 2/2

Pokračování zpracování maturitní otázky z oblasti práva se zaměřením na státní správu. Předchozí část naleznete zde detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Právo

182x

Ústavní právo

Tato maturitní otázka vysvětluje, jaký je význam ústavy a co stanovuje. Analyzuje, jak je postaven Parlament v České republice, jaký je volební systém... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Právo

180x

Český právní řád

Maturitní otázka se věnuje tématu českého právního řádu. V úvodu stručně charakterizuje tento termín, rozlišuje právní normy na primární a sekundární ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Právo

174x

Obchodní korporace

Tato maturitní otázka rozlišuje, jaké jsou obchodní korporace, a které jsou osobní a které kapitálové. Popisuje, jak probíhá založení a vznik obchodní... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Právo

171x

Rodinné právo

Maturitní otázka se zabývá právními normami, které upravují rodinné právo. Nejprve otázka vysvětluje pojem a vypisuje zásady a prameny rodinného práva... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Právo

166x

Systém české veřejné správy - maturitní otázka 3/9

Rozdělení veřejné správy na státní správu a samosprávu, základní informace fungování samosprávy v České republice. Předchozí maturitní otázku naleznet... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Právo

155x

Trestní právo

Práce je zaměřena na téma Trestní právo. Práce rozebírá pojem, prameny a účel trestního práva, právní normy, protiprávní jednání, funkce a zásady tres... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Sociálně-právní škola, Právo

135x

Právní úprava sociálního pojištění

Tato práce se zabývá systémem sociální pojištění v ČR. Nejprve vysvětlí systém sociálního pojištění a jeho charakteristiku, poté 1. část sociálního po... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Právo

132x
«  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »