Název Goodness Staženo

Socioekonomická charakteristika České republiky

Maturitní otázka zpracovaná formou prezentace velmi zkratkovitě přibližuje Českou republiku z hlediska demografického a ekonomického. Stručně informuj... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis

438x

Geografie jako věda - maturitní otázka

Maturitní otázka velmi stručně představuje geografii jako vědu. Místy až povrchně vypisuje její historii od antiky až po dnešní dobu. Zmiňuje významné... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis

434x

Střední Asie a Zakavkazko - maturitní otázka 4/13

Jedná se o vypracovanou maturitní otázku, která se věnuje představení základních vlastnosti Střední Asie a Zakavkazka spolu se stručným představením j... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis

432x

Alpské státy - maturitní otázka

Maturitní otázka v heslech stručně charakterizuje alpské státy. Seznamuje se základními zeměpisnými údaji o Švýcarsku, Rakousku a Slovinsku. Uvádí jej... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis

409x

Litosféra, část první - maturitní otázka 3/15

Maturitní otázka se zabývá pevným obalem země, tedy litosférou. Informuje o její stavbě a především si všímá vnitřních sil a jejich vlivu na georeliéf... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis

395x

Canada

Práce se zaměřuje na stručný popis Kanady v anglickém jazyce. ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Angličtina, Zeměpis

375x

Geografie zemědělství - maturitní otázka 10/27

Jedná se o krátkou maturitní otázku na téma zemědělství. Autor seznamuje nejen s typy zemědělství, ale i s oblastmi, kde jsou nejvíce zastoupeny. Násl... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis

353x

Kanada, Mexiko - maturitní otázka 12/15

Maturitní otázka heslovitě charakterizuje státy Kanada a Mexiko. Seznamuje s jejich základními zeměpisnými údaji, věnuje se jejich zemědělství i hospo... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis

341x

Čína - maturitní otázka 15/15

Maturitní otázka se ve stručných bodech zabývá Čínskou lidovou republikou. Přináší základní informace týkající se jejího povrchu, vodstva, podnebí či ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis

335x

Itálie, Španělsko a Portugalsko - maturitní otázka 14/15

Maturitní otázka přináší základní informace o Itálii, Španělsku a Portugalsku. Ve velmi stručných bodech se zmiňuje o jejich povrchu, podnebí či admin... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis

308x
[1]  «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [18]