Název Goodness Staženo

MO č. 14: Regionální geografie Německa a Alpských zemí

Práce se věnuje regionální geografii Německa a Alpských zemí, do kterých se řadí Rakousko, Švýcarsko, Lichtenštejnsko, Rakousko a Slovinsko. Nejdříve ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis

109x

MO č. 5 Vodstvo na Zemi

Práce se zabývá hydrosférou. Je zde zmíněno jak vodstvo pevnin, tak světový oceán a vlastnosti mořské vody. Nechybí ani malý a velký oběh vody. Závěre... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis

108x

MO č. 19: Regionální geografie Latinské Ameriky (včetně Střední Ameriky a ostrovních států)

Maturitní otázka se zabývá regionální geografií Latinské Ameriky, ke které patří také oblast Střední Ameriky a ostrovních států. Nejprve se věnuje geo... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis

105x

Charakteristika místního regionu- Jihočeský kraj

Práce obsahuje maturitní otázku, která se věnuje charakteristice místního regionu, kterým je Jihočeský kraj. Nejprve se zabývá vymezením regionu, poté... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis

92x

Geografie jako věda a Země jako vesmírné těleso

Formou poznámek je v práci popsán vývoj geografie od pravěku až po vznik geografických společností, dále je zmíněn význam geografie pro současnost a r... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis

83x

Afrika - maturitní otázka

Jedná se o vypracované 2 maturitní otázky v jednom, které velmi podrobně, v heslech, představují africký kontinent z pohledu přírodních podmínek, prům... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis

71x

Islámská Afrika a Jihozápadní Asie

Práce se věnuje shrnutí a tím pádem částečnému porovnání dvou světových regionů - Islámské Africe a Jihozápadní Asii. Jsou představeny takové oblasti ... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis

67x

MO č. 15: Regionální geografie transformujících se zemí střední, východní a jihovýchodní Evropy

Maturitní otázka se věnuje regionální geografii transformujících se zemí střední, východní a jihovýchodní Evropy. Zmiňuje geografickou polohu a vymeze... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis

67x

Kolín jako centrum spádové oblasti

Práce popisuje Kolín z mnoha úhlů pohledů (geomorfologie, biogeografické člěnění, vodstvo, klima, fauna, flóra, soc. vrstva, obyvatelstvo, katastrální... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Zeměpis

62x

Canada

Práce je zaměřena na maturitní otázku z anglického jazyka. Maturitní otázka se zabývá Kanadou, její geografií, rozlohou, obyvatelstvem, přírodními pod... (detail)

Typ školy: SŠ

Kategorie: Angličtina, Zeměpis

58x
[1]  «  1  2  3  4  5  6  7  8  9  »  [18]